Arheologija

Курс:
Општа археологија пуног и позног средњег века (мастер)
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Анализа и обрада актуелних тема из области археологије пуног и позног средњег века везаних за налазишта и налазе без просторног и садржајног ограничења, с освртом на историјат и методологију истраживања.
Циљ изучавања курса: Детаљније упознавање са актуелном археолошком проблематиком и употпуњавање знања о најважнијим налазиштима и налазима, ван локалних оквира.
Предуслови за полагање: Одслушан претходни семестар, према наставном плану.
Облици наставе: Настава семинарског типа, менторске консултације, пракса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Everyday life in Byzantium, Exhibition catalogue, Demetra Papanikola-Bakirtzi (Ed.), Thessaloniki White Tower, October 2001–January 2002, Athens 2002.
R. Evart Oakeshot, The Archaeology of Weapons. Arms and Armour from Prehistory to the Age of Chivalry, London 1960.
С.А. Плетнёва, Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья IV–XIII века, Воронеж 2003.
V. Spinei, The Great Migrations in the East and the South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth century, Cluj-Napoca 2003.
С.С. Рябцева, Древнерусский ювелирный убор, Санкт-Петербург 2005.
↑↑↑