Arheologija

Курс:
Студије керамике 2 (мастер)
У оквиру предмета: Студије керамике 2
Предавачи: др Јасна Вуковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На овом курсу се разматрају различите могућности интерпретације керамичких налаза, а керамика се посматра као средство за реконструкцију људских активности и социјалних односа у прошлости. Посебан акценат стављен је на етноархеологију керамике, али се разматрају и друге врсте анализа, пре свега археометрија.
Циљ изучавања курса: Оспособљeност за самосталну анализу грнчарије, одабир методологије у зависности од постављених научних питања и интерпретацију добијених резултата.
Предуслови за полагање: Пасивно знање енглеског језика.
Облици наставе: Предавања, дискусије, семинарски радови.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Rice, P. 1987. Pottery Analysis: A Sourcebook, Chicago.
Rye, O. 1981. Pottery Technology: principles and Reconstruction, Washington D.C.
Arnold, D. 1985. Ceramic Theory and Cultural Process, Cambridge.
↑↑↑