Arheologija

Курс:
Археологија и покретне слике (осн.)
Предавачи: др Мирослав Вујовићванредни професор
др Јасна Вуковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс се састоји из две целине: 1) Упознавање полазника са применом филма и филмских техника у научном истраживању у археологији, представама археологије и археолога у популарној визуелној култури и значају археолошког филма у популаризацији археологије. 2) Практични део курса: упознавање са језиком филма, планирање (синопсис, сторyтеллинг и тритмент) и реализација (организација, снимање, монтажа, припрема конкурсне документације и финансијског плана). Студенти ће бити подељени у тимове са задатком да реализују заједнички пројекат - краткометражни (5 мин) археолошки филм на задату тему.
Циљ изучавања курса: Поседовање основних знања о процесу реализације археолошког филма и њихова примена у популаризацији археологије у визуелним медијима.
Предуслови за полагање: Положени испити из најмање четири обавезна предмета из археологије.
Облици наставе: Један час предавања и један час вежби.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са планом курса и њиховим обавезама.

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са планом курса и њиховим обавезама.

2. недеља
предавање - Археологија у медијима и медији у археологији
-

2. недеља
вежбе - Језик и синтакса филма
Језик и синтакса филма: снимак, секвенца; монтажа; покретне слике и статични предмети (зум, фар, швенк); унутрашњи покрет филма; анимација; slow-motion i time-lapse;

3. недеља
предавање - "X" никада не означава право место: Археологија и играни филм
Чиме се археолог бави?: сензација и мистерија (потрага за благом, пљачкање гробова и спасавање света); Ко је археолог?: елита, колонијализам и културни империјализам; прашњаве кутије и аукције?: перцепција музеја и археолошких предмета у јавности;

3. недеља
вежбе - Визуелно писање
Визуелно писање: причање приче: основе сценарија, сценарио пре и после снимања (pre-shoot i post-shoot script); "заплет" и сукоб; синопсис, тритмент. Задаци студената: Студентима ће бити подељене теме за израду синопсиса за кратак археолошки филм. Осим тога, добиће задатак да погледају неколико археолошких филмова.

4. недеља
предавање - Документарни и антрополошки филм
Филм и наука; креативна обрада стварности, објективност и реалност; аудиовизуелна антропологија; Роберт Флаерти и Нанук; Cinéma Vérité: Жан Руш; филмски језик - монтажа као синтеза више појединачних догађаја у служби истине: Џон Маршал;

4. недеља
вежбе - Разговор и анализа филмова гледаних филмова.
-

5. недеља
предавање - Археолошки филм
Шта је археолошки филм? Историја археолошког филма је кратка, јер о њој нема много тога да се каже; Намена археолошког филма: забава или едукација; улога телевизије; смотре археолошког филма - циљеви и амбиције.

5. недеља
вежбе - Представљање студентских синопсиса
Представљање студентских синопсиса. Дискусија, одабир најбољих, формирање тимова за израду филма.

6. недеља
предавање - Археолошки филм
Постоје ли поделе археолошког филма? Теме и циљне групе.

6. недеља
вежбе - Реализација филма
Реализација филма: снимање.

7. недеља
предавање - Како филм формира представу о археолозима?
Играни филм: археолог - пустолов и археолог - детектив; документарни филм - Time Team и Захи Хавас; археологија и мода.

7. недеља
вежбе - Финансирање
Финансирање: конкурси, фестивали, припрема конкурсне документације.

8. недеља
предавање - Слика српских археолога у визуелним медијима.
-

8. недеља
вежбе - Постпродукција
Постпродукција: монтажа и звук.

9. недеља
предавање - Српска археологија у документарном и играном филму
-

9. недеља
вежбе - Постпродукција
-

10. недеља
предавање - Филм као археолошка документација
Филм као археолошка документација: почеци, методологија, дигитална документација.

10. недеља
вежбе - Дискусија о студентским филмовима.
-

11. недеља
предавање - Филм у презентацији археологије
Филм у презентацији археологије: изложбе, каталози, рекламе

11. недеља
вежбе - Дискусија о студентским филмовима.
-

12. недеља
предавање - Презентација студентских филмова и дискусија.
-

12. недеља
вежбе - Презентација студентских филмова и дискусија.
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Beale, Thomas W. and Healy, Paul F. 1975. Archaeological Films: The Past as Present, American Anthropologist 77(4), 889-897.
Barbash, Ilisa and Taylor, Lucien, 1997. Cross-Cultural Filmmaking: A Handbook for Making Documentary and Ethnographic Films and Videos, Berkeley: The University of California Press.
Barsam, Richard M., 1977. Nonfiction Film: A Critical History, in: Film Theory and Criticism: Introductory Readings (eds. Mast, Gerald and Cohen, Marshall), New York: Oxford University Press.
Nichols, Bill 1981. Ideology and the Image, Bloomington: Indiana University Press, 237-284.
MacDougall, David 1976. Prospects of Ethnographic Film, in: Movies and Methods (ed. Bill Nichols), Berkeley: The University of California Press.
Tringham, R. 2009. Making the Most of the Medium of Film to Create Alternative Narratives about the Past and its Investigation,Brussels.
↑↑↑