Arheologija

Курс:
Гвоздено доба на Балкану (осн.)
У оквиру предмета: Гвоздено доба на Балкану
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Преглед водићих култура западнобалканске регије (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Албанија), централнобалканске регије (Србија, Македнија) и источнобалканске регије (Бугарска и Румунија). Појава гвожђа на Балкану и проблем Трако-Кимераца. Облици насеља и промене у погребном ритуалу током старијег гвозденог доба. Питање грчког импорта на цетралном и источном Балкану. Археолошки и писани извори за разграничење великих етничких група на Балкану, у првом реду Илира и Трачана. Уметничке тежње старобалканских заједница у сенци грчког света. Хеленистички утицаји и келтски латен на простору Србије
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о материјалној и духовној култури старобалканских народа из I миелнија пре н.е.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Усмена предавања са слајд пројекцијама.
План курса:

12. недеља
предавање - Теме предавања по недељама
- Хронолошки системи старијег и млађег гвозденог доба на Балкану - Трако-кимерци и рана металургија гвожђа на Балкану - Културе старијег гвозденог доба у Србији и Македонији - Културе старијег гвозденог доба у земљама западног Балкана - Културе старијег гвозденог доба Румуније и Бугарске - Хоризонт кнежевских гробова на Балкану - Италски утицаји и уметност ситула у Словенији - Грчки утицаји од касноархајског до ранохеленистичког доба (6 -4 века пре н.е.) на Балкану. - Археологија Скита, Гета и Дачана из предримског доба - Археолошки извори за етничка разграничења илирских и трачких племена. Проблем издвајања дако-мизијске етничке скупине - Основне одлике култура младјег гвозденог доба на Балкану, типологија металних и керамичких налаза - Келти на Балкану
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Prehistoric barrows at Gračani near Novi Pazar. U: Uzdarje Dragoslavu Srejoviću, Beograd 1997, 303-314.
- COLLIS J., The European Iron Age, London, 1984
- PRAISTORIJA JUGOSLOVENSKIH ZEMALJA V (Željezno doba), Sarajevo 1987. Р
KELTOI: Kelti i njihovi savremenici na tlu Jugoslavije (ur. D. Božič), Ljubljana 1984
Vasić R., Kulturne grupe starijeg gvozdenog doba u Jugoslaviji, Beograd 1974
Општа допунска литература
Starije gvozdeno doba u zapadnoj Srbiji i Metohiji. Gospadari srebra. Gvozdeno doba na tlu Srbije (ur. J. Jeftović) Narodni muzej Beograd, Beograd 1990, 51-60
On Tools for Ornamentation of the Pottery in the Basarabi Culture, Banatica 12/I, Reşiţa 1993, 113-128.
- KRISTINASEN K., Europe before history, Cambridge University Press, 1998
ARHEOLOŠKI LEKSIKON BOSNE i HERCEGOVINE. Tom 1 (urednik. B. Čović) Sarajevo, 1988
↑↑↑