Arheologija

Курс:
Археологија и покретне слике (осн.)
Предавачи: др Мирослав Вујовићванредни професор
др Јасна Вуковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Kurs se sastoji iz dve celine: 1) Upoznavanje polaznika sa primenom filma i filmskih tehnika u naučnom istraživanju u arheologiji, predstavama arheologije i arheologa u popularnoj vizuelnoj kulturi i značaju arheološkog filma u popularizaciji arheologije. 2) Praktični deo kursa: upoznavanje sa jezikom filma, planiranje (sinopsis, storytelling i tritment) i realizacija (organizacija, snimanje, montaža, priprema konkursne dokumentacije i finansijskog plana). Studenti će biti podeljeni u timove sa zadatkom da realizuju zajednički projekat - kratkometražni (5 min) arheološki film na zadatu temu.
Циљ изучавања курса: Po završenom kursu, studenti će biti osposobljeni da: - uz kritički pristup analiziraju različite predstave o prošlosti formirane u javnosti kroz interpretacije arheologa, filmskih stvaralaca i novinara - savladaju osnovna znanja o procesu realizacije arheološkog filma; - primene stečena znanja u popularizaciji arheologije u vizuelnim medijima
Предуслови за полагање: Položeni ispiti iz najmanje četiri obavezna predmeta iz arheologije.
Облици наставе: ---
Обавезе студената: Redovno pohađanje nastave. Aktivno učestvovanje u radu timova na izradi završnog projekta – kratkometražnog filma na zadatu temu.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са планом курса и њиховим обавезама.

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са планом курса и њиховим обавезама.

2. недеља
предавање - Археологија у медијима и медији у археологији

2. недеља
вежбе - Језик и синтакса филма
Језик и синтакса филма: снимак, секвенца; монтажа; покретне слике и статични предмети (зум, фар, швенк); унутрашњи покрет филма; анимација; slow-motion i time-lapse;

3. недеља
предавање - "X" никада не означава право место: Археологија и играни филм
Чиме се археолог бави?: сензација и мистерија (потрага за благом, пљачкање гробова и спасавање света); Ко је археолог?: елита, колонијализам и културни империјализам; прашњаве кутије и аукције?: перцепција музеја и археолошких предмета у јавности;

3. недеља
вежбе - Визуелно писање
Визуелно писање: причање приче: основе сценарија, сценарио пре и после снимања (pre-shoot i post-shoot script); "заплет" и сукоб; синопсис, тритмент. Задаци студената: Студентима ће бити подељене теме за израду синопсиса за кратак археолошки филм. Осим тога, добиће задатак да погледају неколико археолошких филмова.

4. недеља
предавање - Документарни и антрополошки филм
Филм и наука; креативна обрада стварности, објективност и реалност; аудиовизуелна антропологија; Роберт Флаерти и Нанук; Cinéma Vérité: Жан Руш; филмски језик - монтажа као синтеза више појединачних догађаја у служби истине: Џон Маршал;

4. недеља
вежбе - Разговор и анализа филмова гледаних филмова.

5. недеља
предавање - Археолошки филм
Шта је археолошки филм? Историја археолошког филма је кратка, јер о њој нема много тога да се каже; Намена археолошког филма: забава или едукација; улога телевизије; смотре археолошког филма - циљеви и амбиције.

5. недеља
вежбе - Представљање студентских синопсиса
Представљање студентских синопсиса. Дискусија, одабир најбољих, формирање тимова за израду филма.

6. недеља
предавање - Археолошки филм
Постоје ли поделе археолошког филма? Теме и циљне групе.

6. недеља
вежбе - Реализација филма
Реализација филма: снимање.

7. недеља
предавање - Како филм формира представу о археолозима?
Играни филм: археолог - пустолов и археолог - детектив; документарни филм - Time Team и Захи Хавас; археологија и мода.

7. недеља
вежбе - Финансирање
Финансирање: конкурси, фестивали, припрема конкурсне документације.

8. недеља
предавање - Слика српских археолога у визуелним медијима.

8. недеља
вежбе - Постпродукција
Постпродукција: монтажа и звук.

9. недеља
предавање - Српска археологија у документарном и играном филму

9. недеља
вежбе - Постпродукција

10. недеља
предавање - Филм као археолошка документација
Филм као археолошка документација: почеци, методологија, дигитална документација.

10. недеља
вежбе - Дискусија о студентским филмовима.

11. недеља
предавање - Филм у презентацији археологије
Филм у презентацији археологије: изложбе, каталози, рекламе

11. недеља
вежбе - Дискусија о студентским филмовима.

12. недеља
предавање - Презентација студентских филмова и дискусија.

12. недеља
вежбе - Презентација студентских филмова и дискусија.
↑↑↑