Arheologija

Курс:
Полност и култура (осн.)
У оквиру предмета: Полност и култура
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Kurs pokriva oblasti socijalne konstrukcije roda i identiteta uopšte, stanovišta više feminističkih autorki-autora i obrađuje neku od konkretnih oblasti društvenog života iz perspektive roda i pola. Kurs se sastoji iz opšteg dela i iz drugog, fleksibilnog dela, koji će se menjati svake tri godine. U prvom trogodišnjem periodu, drugi deo će se odnositi na problem odnosa žena i religije.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje studenata sa opštim pojmovima vezanim za rodne studije, feminističku teoriju i feminističku kritiku društva. Kritičko preispitivanje predstavljanja roda i pola u antropologiji i u društvenim naukama.
Предуслови за полагање: Poznavanje engleskog jezika. Položen ispit iz Uvoda u sociokulturnu antropologiju.
Облици наставе: Nastava se izvodi u vidu predavanja (15) i vežbi (15) (2+2). Student je obavezan da podnese pisani seminarski rad u toku semestra.
План курса:

1. недеља
предавање - Određenje pojmova roda i pola
Литература: Lorber, Judith (1994): Paradoxes of Gender, Yale University Press, New Haven and London

2. недеља
предавање - Socijalna konstrukcija identiteta, društvena moć i identitet
Литература: Fuko, Mišel: Istorija seksualnosti (dopunska)

3. недеља
предавање - Feminizam i postmodernizam - problem heterogenosti
Литература: Batler, Džudit i Skot, Džoan (ur.), Feministkinje teoretizuju političko, Centar za ženske studije,Beograd

4. недеља
предавање - Lis Irigaraj i feministički esencijalizam
Литература: Irigaray, Luce: “Any Theory of the ‘Subject’ Has Always Been Appropriated by the ‘Masculine’”, u: Speculum of the Other Women

5. недеља
предавање - Elizabet Gros - politike seksualnih razlika
Литература: Grosz, Elizabeth (1997): “Derrida’s Politics of Sexual Difference”, u: Holland J. Nancy (ed.): Feminist Interpretations of Jacques Derrida, The Pennsylvannia State University

6. недеља
предавање - Haravej Dona i feministički anti-esencijalizam
Литература: Haravej, Dona (1995): “Manifest kiboga”, u Ženske studije, br. 2-3

7. недеља
предавање - Suzan Bordo - materijalno i lingvističko u konstrukciji roda
Литература: Bordo, Susan (1997): “ ‘Material Girl’, The Effacements of Postmodern Culture” u: Landcaster N., Roger and Leonardo di, Micaela: The Gender/Sexuality Reader / Culture, HIstory, Political Economy,

8. недеља
предавање - Žene i religija - telo i biološka reprodukcija
Литература: Petchesky Pollack, Rosalind: “The Fetal Images, The Power of Visual Culture in the Politics of Reproduction”, in: Landcaster (nav.delo) Sjöö, (1987): “The Machine” in The Great COsmic Mother

9. недеља
предавање - Sakralna organizacija društvenog prostora iz perspektive roda
Литература: Spain, Daphne (1992): “Space and Status”, in: Gendered Spaces, The University of North Carolina Press Burdie,Pjer (2001): Vladavina muškaraca, CID i Univerzitet Crne Gore, Podgorica (dop.)

10. недеља
предавање - Značaj "roda" u definisanju dogme
Литература: Pejgels, Elen: Gnostička Jevanđelja (dop.) Sjöö, Monica and Mor Barbara (1987): “Split in the Garden” in The Great Cosmic Mother (nav.delo)

11. недеља
предавање - Ženski "subject" kao "subjection" žena u religiji
Литература: Poznanović, Branislava (2000): “Žena u pravoslavlju”, u: Blagojević, Marina (ur.): Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskurs i prakse, Asocijacija za žensku incijativu +...

12. недеља
предавање - Nasilje i religija: obrezivanje, kamenovanje i spaljivanje žena
Литература: Boddy Janice: “Womb as Oasis, The Symbolic Context of Pharaonic Circumcision in Rural Nothern Sudan” in: The Gender and Sexuality (nav.delo) Rene Žirar, Nasilje i sveto (dop.)

13. недеља
предавање - Religija, rod i popularna kultura
Литература: Sekulić, Nada: "Recepcija hiduističkih božanstava u popularnoj kulturi" (u pripremi)
↑↑↑