Arheologija

Курс:
Општа археологија раног средњег века 2 (осн.)
Предавачи:
Не постоје подаци о траженом предавачу.
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Обрада различитих тематских јединица, по договору са полазницима, које се тичу најважнијих тема Раносредњовековне археолохије, без просторног ограничења.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студента да познаје и прати најважније налазе из области раносредњовековне археологије, без просторног ограничења, као и способност сагледавања различитих методолошких поступака.
Предуслови за полагање: Одслушани претходни семестри, према наставном плану.
Облици наставе: Семинар, интерактивна настава током које сами полазници обрађују тематске јединице, кроз обимне реферате.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература према тренутним тематским јединицама.
Општа допунска литература
Документација сопствених истраживања.
↑↑↑