Arheologija

Курс:
Религија старог Египта (осн.)
У оквиру предмета: Религија старог Египта
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс даје преглед египатских религијских схватања и праксе династичког периода и уводи у отворена питања и проблеме њиховог проучавања. Концепт божанског, пантеон, улога богова у свету живих, концепт краљевске моћи, схватања о загробном животу, храмовски ритуал и лична побожност ће бити испитивани кроз упознавање са археолошким подацима и писаним изворима.
Циљ изучавања курса: Постављање координата битних за разумевање египатске религије. Развијање критичког мишљења кроз анализу археолошких и иконографских података и писаних извора који се користе при проучавању религије династичког Египта. Стицање вештине представљања проблема на заснован и јасан начин.
Предуслови за полагање: Знање енглеског. Положени испити Египат: Увод у археологију династичког периода и Династички Египат: материјална култура и промене у друштву; студенти са других одељења: одговарајуће предзнање.
Облици наставе: предавања, дискусије, семинари, усмене презентације радoва на задате теме (до 400 речи).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
BAINES, J., Practical Religion and Piety, Journal of Egyptian Archaeology 73 (1987) 79-98.
ДОНАДОНИ, С., Покојник, у: Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, Београд 2005, 263-289.
ХОРНУНГ, Е., Фараон, у: Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, Београд 2005, 290-323.
LESKO, L.H., Death and Afterlife in Ancient Egyptian Thought, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. III&IV, New York 2000, 1763-1774.
LUFT, U.H., Religion, in: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 3, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 139-145.
MÜNCH, H.-H., Categorizing archaeological finds: the funerary material of Queen Hetepheres I at Giza, Antiquity 74 (2000) 898-908.
OLSON, S.L., Burial practices, in: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 213-217.
RICHARDS, J.E., Ancient Egyptian Mortuary Practice and the Study of Socioeconomic Differentiation, in: Anthropology & Egyptology. A Developing Dialogue, ed. by J. Lustig, Sheffield 1997, 33-42.
RITNER, R.K., Magic, in: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 2, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 321-336.
SHAFER, B.E., Temples, Priests and Rituals: An Overview, in: B.E. Shafer (Ed.), Temples of Ancient Egypt. Ithaca and London 1997, 1-30.
SPALINGER, A., The Limitations of Formal Ancient Religion, Journal of Near Eastern Studies 57 (1998) 241-260
ПЕРНИГОТИ, С., Свештеник, у: Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, Београд 2005, 130-161.
Општа допунска литература
SHAFER, B.E. (Ed.), Religion in Ancient Egypt. Ithaca and London 1991.
ROBBEN, A., Death and Anthropology: An Introduction, in: Robben, A. (Ed.), Death, Mourning and Ritual. A Cross-Cultural Reader, Oxford 2006, 1-16.
LUISELLI, M., 2008, Personal Piety. In Jacco Dieleman and Willeke Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles. http://repositories.cdlib.org/nelc/uee/1053
STADLER, M. A., 2008, Judgment after Death (Negative Confession). In Jacco Dieleman and Willeke Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles. http://repositories.cdlib.org/nelc/uee/1013/
WILKINSON, R.H. 2008, Anthropomorphic Deities. In Jacco Dieleman and Willeke Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles. http://repositories.cdlib.org/nelc/uee/1003
http://www.let.leidenuniv.nl/saqqara/Exploration/Fieldwork.html
http://www.thebanmappingproject.com/
Lange, K. i M. Hirmer, Egipat. Arhitektura, plastika, slikarstvo tokom tri milenija, Beograd 1973.
UCLA Encyclopedia of Egyptology (eSholarship)http://escholarship.org/uc/nelc_uee
PINCH, G., Egyptian Myth. A Very Short Introduction, Oxford 2004.
↑↑↑