Arheologija

Курс:
Од државе до царства: Стари исток у време II миленијума (осн.)
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У оквиру предмета биће анализирани међународни односи на Старом истоку у II миленијуму пре н.е. које су обележила велика царстава (Египат новог царства, Хетитско ново царство, држава Митани, Асирија) Уз помоћ компаративног метода (у анализи писаних, материјалних и епиграфских сведочанстава) биће предочена коплексност геополитичких промена на Старом истоку у II миленијуму пре н.е.
Циљ изучавања курса: Указивање на особености (предности и мане) компаративног метода у изучавању цивилизација старог Истока.
Предуслови за полагање: Нема претходних предуслова
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
D. C. Snell, Life in the ancient Near East: 3100-332, New Haven 1997
A. Kurt, Stari Istok I-II, Beograd 2004
J. Sasson, Civilization of the Ancient Near East, 4 Vols, New York 1995
Општа допунска литература
S. Pollock, Ancient Mesopotamia, Cambridge 1999
H. Saggs, The might that was Assyria. London 1984
D. Snell, Flight and freedom in the ancient Near East, Leiden 2001
↑↑↑