Arheologija

Курс:
Трачани у предримско доба
У оквиру предмета: Трачани у предримско доба
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Преглед материјалне и духовне културе најважнијих трачких племена (Одризи, Беси, Гети и др.). Кратак историјат настанка моћних трачких краљевина у времену од почетак 5. века п.н.е. до доласка Келта у Тракију (270. г.п.н.е.) Разграничење трачких племена у ужем смислу (у области Тракије - јужне Бугарске) од севернотрачких племена. Однос трачана и Дачана. Посебно се разматра однос централнобалканских племена Дарданаца, Трибала и Пеонаца са трачким етносом.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са етничком сликом на централнобалканском простору (Србија и Македонија) и н апростору источног Балкана (Бугарска и доње Подунавље).
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Млађе праисторијске културе на Балкану
Облици наставе: Предавања и вежбе
Обавезе студената: Студенти факултативно спремају рад из материјалне и духовне културе трачких или дако-мизијских племена, који се брани на испиту.
Начин оцењивања рада и резултата: Студенти испит полажу усмено.
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат истраживања трачке материјалне и духовне културе

2. недеља
предавање - Трачани у писаним изворима

3. недеља
предавање - Материјална култура трачких племена у Бугарској у старијем гвозденом добу

4. недеља
предавање - Трачани и Хелени

5. недеља
предавање - Трачани у доба антике (500-270 г.п.н.е.)

6. недеља
предавање - Трачани и хеленистички свет

7. недеља
предавање - Одриска краљевина

9. недеља
предавање - Трачке краљевске гробнице и оставе племенитих метала

10. недеља
предавање - Трачка религија

11. недеља
предавање - Трачани и Дачани

12. недеља
предавање - Трачани и централнобалканска племена
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Popov, B. Tracka civilizacija, Geopoetika, Beograd 2000.
Theodossiev, N. North-Western Thrace from the Fifth to First Centuries BC, BAR International Series 859, Oxford Press, Oxford 2000.
Ancient Gold: the Wealth of the Thracians, New York 1998.
Fol, A., Spiridonov, T. Istoriceska geografija na trakiskite plemena do III vek p. n. e., BAN Institut po trakologija, Sofija 1983.
Kacarov, Decevi i dr. Izvori za starata istorija i geografija na Trakija i Makedonija, BAN, Sofija 1949.
Papulia, B. Altthraken als historische Einheit, Pulpudeva 2, Sofija 1978.
Wiesner, j. Die Thraker, Stuttgart 1963.
↑↑↑