Arheologija

Курс:
Тафономска анализа археозоолошког материјала - изборни курс
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Тафономија. Тафономски процеси. Биоценоза, Танатоценоза. Липтоценоза. Тафоценоза. Ориктоценоза. Распадање животињских костију и зуба под утицајем атмосферских фактора. Величина примерака и степен фрагментације. Врста прелома. Депоновање минералних оксида на животињским костима и зубима. Трагови ватре на животињским костима и зубима: нагореле, карбонизоване и калцинисале кости. Антропогени фактори модификације остеолошких налаза. Биогени фактори акумулације и модификације остеолошких налаза.
Циљ изучавања курса: Студент се оспособљава да одреди параметре релевантне за тафономску анализу уопште и конкретног археозоолошког материјала, и да на основу њих интерпретира тафономске процесе који су утицали на акумулацију и модификације археозоолошког материјала.
Предуслови за полагање: Беѕ предуслова
Облици наставе: Предавања, вежбе, практичан рад на археозоолошком материјалу.
Обавезе студената: Похађање наставе, израда, одбрана и презентација извештаја о тафономској анализи обрађеног узорка, учешће, одбрана и презентација заједничког извештаја.
Начин оцењивања рада и резултата: Према Правилнику о оцењивању и испитима
План курса:

1. недеља
предавање - Тафономија.
Тафономија. Предмет и циљеви тафономске анализе. Историјат дисциплине, афономска истраживања у археозоологији.

1. недеља
вежбе - Увод у поступак тафономске анализе.
Упознавање са основним принципима тафономске анализе и подацима релевантним за археозоолошки материјал који ће бити предмет анализе током трајања курса.

2. недеља
предавање - Тафономски процеси.
Биоценоза, Танатоценоза. Липтоценоза. Тафоценоза. Ориктоценоза.

2. недеља
вежбе - Параметри тафономске анализе.
Избор параматера који ће бити анализирани да би се добила оптимална интерпретација тафономских процеса који су утицали на одабрани узорак.

3. недеља
предавање - Фрагментација.
Величина примерака и степен фрагментације. Утврђивање параметара који одређују степен фрагментације.

3. недеља
вежбе - Фрагментација археозоолошког материјала.
Параметри који одређују утврђивање степена фрагментације.

4. недеља
предавање - Трагови површинског распадања на археозоолошком материјалу.
Распадање животињских костију и зуба под утицајем атмосферских фактора.

4. недеља
вежбе - Трагови површинског распадања на археозоолошком материјалу.

5. недеља
предавање - Анализа врсте прелома.
Нови и стари преломи. Оштри, полузаобљени и заобљени преломи. Транспорт водом. Гравитациони транспорт.

5. недеља
вежбе - Анализа врсте прелома.

6. недеља
предавање - Синседиментационе и постдепозиционе промене.
Физичко'хемијски услови у депозиционој средини. Депоновање минералних оксида на животињским костима и зубима.

6. недеља
вежбе - Трагови на археозоолошком материјалу настали после похрањивања у седимент.
Синседиментационе и постдепозиционе промене.

7. недеља
предавање - Трагови ватре.
Утврђивање промена на археозоолошком материјалу под утицајем ватре и интерпретација позиције трагова ватре на различитим деловима скелета.

7. недеља
вежбе - Трагови ватре на археозоолошком материјалу.
Трагови ватре на животињским костима и зубима: нагореле, карбонизоване и калцинисале кости.

8. недеља
предавање - Биогени фактори акумулације и модификације остеолошких налаза.
ТРагови зуба на костима. Преломи проузроковани другим узроцима осим конзумације: гажење и премештање.

8. недеља
вежбе - Биогени фактори акумулације и модификације остеолошких налаза.
Препознавање биогених фактора акумулације и модификације остеолошких налаза. Трагови корења дрвећа, трагови зуба. Обрасци фрагментације под утицајем биогених фактора.

9. недеља
предавање - Леопарди, хијене и други месождери као актори акумулације животињских костију.
Трагови зуба месождера, компресијска удубљења од очњака, оглодавање крајева, бразде, обрасци фрагментације.

9. недеља
вежбе - Трагови предатора на животињским костима.
Леопарди, хијене, вукови и други месождери као фактори акумулације животињских костију.

10. недеља
предавање - Сове и друге птице предатори као фактори акумулације и деструкције.
Пелети, палеоеколошки и тафономски значај остатака ситних кичмењака.

10. недеља
вежбе - Тафономија остатака ситних кичмењака.
Методологија проучавања остатака ситних кичмењака. Остаци инсективора, глодара и слепих мишева. Сове и друге птице предатори као фактори акумулације и деструкције.

11. недеља
предавање - Hystrix и друге врсте глодара као фактори акумулације и деструкције
Трагови зуба глодара.

11. недеља
вежбе - Трагови зуба глодара на археозоолошком материјалу.
Hystrix и друге врсте глодара као фактори акумулације и деструкције

12. недеља
предавање - Етноархеолошки допринос тафономији
Антропогени фактори акумулације и деструкције археозоолошког материјала.

12. недеља
вежбе - Хумани обрасци модификације археозоолошког материјала.
Хумани обрасци модификације и деструкције археозоолошког материјала.

13. недеља
предавање - Трагови касапљења.
Дезартикулација скелета, Разбијање костију ради екстралцие коштане сржи, Стратегије черелења животиње, Трагови кремених и металних артефаката.

13. недеља
вежбе - Трагови артефаката на животињским костима.
Разликовање трагова артефаката од других фактора модификације и деструкције археозоолошког материјала. Обрасци черечења, фрагментације и конзумације.

14. недеља
предавање - Припрема за испит

14. недеља
вежбе - Припрема за испит
Припрема за испит.

15. недеља
предавање - Испит.

15. недеља
вежбе - Испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
K. W. Butzer, Archaeology as Human Ecology, Cambridge University Press, Cambridge 1987. Driesch A., von den & Boessneck J., 1975: Schnittspuren an neolithischen Tierknochen Germania, 53: 1-23. Behrensmeyer A.K. & Hill A.P., 1980: Fossils in the making, Vertebrate Taphonomy and Paleoecology, 338 p., University of Chicago Press Chicago. Binford L.R. 1981 Bones: ancient men and modern myths, Academic Press New York, 1-190.
↑↑↑