Arheologija

  • 2009 - основне студије - ФФ
  • 2015 - докторске студије - ФФ
  • 2015 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
↑↑↑