Andragogija

 • методологија друштвених истраживања, пенолошка андрагогија, социјална патологија, проблеми старих, проблеми избеглица и избеглиштво, насиље у породици, насиље међу вршњацима
 • 1980 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1987 - магистарске студије - Факултет политичких наука
 • 2000 - докторске студије - Факултет политичких наука
 • 2017 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2013 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2004 -  2006 -  Методологија политичких наука
  Факултет политичких наука, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2008 -  2009 -  Методологија политичких наука
  Факултет политичких наука, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2008 -  2012 -  Методологија истраживања у социјалном раду
  Факултет политичких наука, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2007 -  Институт за криминолошка и социолошка истраживаља  (заменик председника Научног већа)
 • 1997 -  2004 - часопис Темида, члан редакције  (чланство)
 • 2004 -  2010 - часопис Темида, члан савета  (чланство)
 • 1992 -  1994 - часопис Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, члан редакције  (чланство)
 • 2005 -  часопис Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, члан савета  (чланство)
 • 2007 -  часопис Страни правни живот, члан редакције  (чланство)
 • 1997 -  Виктимолошко друштво Србије  (чланство)
 • 2011 -  Геронтолошко друштво Србије  (чланство)
 • 2010 -  Друштва андрагога Србије  (чланство)
 • 2010 -  Међународно удружење методолога друштвених наука (председник је надзорног одбора)  (чланство)
 • 2009 -  Balkan Society of Pedagogy and Education  (чланство)
 • 2006 -  Мрежа истраживача социјалних прилика  (чланство)
 • 1990 -  1992 - часопис Југословенска ревија за криминологију и кривично право, члан редакције  (чланство)
 • 2011 -  часопис Ревија за криминологију и кривично право, члан савета  (чланство)
 • 2007 -  2010 - Институт за криминолошка и социолошка истраживања  (Члан управног одбора)
 • 2006 -  2010 - Превенција криминала и социјалних девијација (бр. 149016), Министарство за науку и технолошки развој РС
  Институт за криминолошка и социолошка истраживања (руководила потпројектима „Самоубиство и друштвене промене“ и „Насиље међу вршњацима“)
 • 2011 -  2014 - „Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције“ (бр. 47011) које финансира Министарство за просвету и науку РС
  Институт за криминолошка и социолошка истраживања (руководи потпројекатом „Психопатија и рецидивизам у осуђеничкој популацији“)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑