Institute for Pedagogy and Andragogy - Publications

Publications

Monographic works by the Institute for Pedagogy and Andragogy are published in three editions:

 • Monographs published or co-published by the Institute within three libraries: "Pedagoški priručnici"/ "Pedagogy Handbooks" (concerning pre-school Pedagogy), "Pedagoške monografije" / "Pedagogy Monographs" (concerning other Pedagogy disciplines) and "Andragoške studije" / "Andragogical Studies" (concerning Andragogy)
 • Collections of papers from conferences organised or co-organised by the Institute, as well as thematic collections of papers, make a special part of the Institute's publishing activity.
 • The Institute also publishes a magazine "Andragoške Studije" / "Andragogical Studies" whose first copy was published in 1994.

 

 1. Dušan Savićević, Savremena shvatanja andragogije (with PC Prosvet), Beograd 1991.
 2. Miomir Despotović, Radna sredina i obrazovanje, Beograd 1991.
 3. Bosiljka Đorđević, Jovan Đorđević, Svojstva univerzitetskih nastavnika, Beograd 1992.
 4. Dušan Savićević, Priroda i karakteristike interesa u andragogiji (with Zavod za udžbenike i nastavna sredstva), Beograd 1992.
 5. Nada Kačavenda Radić, Refleksije o/i slobodnog vremena, Beograd 1992.
 6. Nedeljko Trnavac and Associates, Male seoske škole – šanse za opstanak i dalji razvoj (with PC «Dečje novine»), Beograd 1992.
 7. Nedeljko Trnavac, Škola pod lupom – škola kao predmet kritike (with Pedagoška akademija za obrazovanje učitelja), Beograd 1992.
 8. Tatjana Pavlovski and Associates, Tematsko planiranje u dečjem vrtiću, Beograd 1992, Beograd 1997.
 9. Dragana Pavlović-Breneselović, Igrovnica, Beograd 1993.
 10. Dragana Pavlović-Breneselović, Položaj deteta u dečjem vrtiću i prvom razredu osnovne škole, Beograd 1993.
 11. Snežana Medić, Obrazovanje i socijalizacija odraslih (with Zavod za udžbenike i nastavna sredstva), Beograd 1993.
 12. Aleksandra Pejatović, Vrednosne orijentacije i obrazovanje odraslih, Beograd 1994.
 13. En M. Elfers, Poređenje srednjoškolskog obrazovanja SAD i Jugoslavije na primeru postignuća u nastavi biologije, Beograd 1994.
 14. Krstivoje Špijunović, Takmičenje iz matematike i razvijanje stvaralačkog mišljenja učenika, Beograd 1994.
 15. Lidija Radulović, Seoska škola kao posrednik kulture, Beograd 1994.
 16. Marina Matejević, Nastavni program kao faktor opterećenosti učenika osnovne škole, Beograd 1994.
 17. Marina Pavlović, Ponašanje i značenje, Beograd 1994.
 18. Milica Mitrović, Prikazivanje sadržaja u štampanim didaktičkim materijalima i udžbenicima za decu od šest do osam godina, Beograd 1994.
 19. Nataša Matović, Saradnja srednje škole i porodice, Beograd 1994.
 20. Nikola Potkonjak, Razvoj shvatanja o konstitutivnim komponentama pedagogije u Jugoslaviji, Beograd 1994.
 21. Radmila Nikolić, Pedagoške vrednosti škole u prirodi, Beograd 1994.
 22. Šefika Alibabić, Funkcionalna pismenost i samoobrazovanje, Beograd 1994.
 23. Dušan Savićević, Istraživanja u pedagogiji i andragogiji – 10 godina rada Instituta, Beograd 1995.
 24. Emina Hebib, Uloga pedagoga u vrednovanju rada nastavnika, Beograd 1995.
 25. Snežana Marinković, Neki pokušaji transformacije dečjeg vrtića u otvoreni vaspitni sistem, Beograd 1995.
 26. Suzan Fontejn, To je pravo, Beograd 1995.
 27. Nedeljko Trnavac, Fragmenti o disciplini učenika, Beograd 1996.
 28. Vesna Colić, Dečje jasle – gledane iz antropološkog ugla, Beograd 1997.
 29. Miomir Despotović, Znanje i kritičko mišljenje, Beograd 1997.
 30. Radivoje Kulić, Sadržaj rada i obrazovanja, Beograd 1997.
 31. Snežana Medić, Zorica Matejić-Đuričić, Dragica Vlaović Vasiljević, Škola za roditelje – Socio-edukativni program za porodicu i Priručnik za realizaciju socio-edukativnog programa, Beograd 1997.
 32. Snežana Radovanović, Škola i društvena sredina, Beograd 1997.
 33. Violeta Orlović, Aleksandra Pejatović and Associates, Porodični klub, Beograd 1998.
 34. Krstivoje Špijunović, Organizacija rada u kombinovanom odeljenju, Beograd 1998.
 35. Mirjana Pešić, Pedagogija u akciji – metodološki priručnik, Beograd 1998.
 36. Radmila Nikolić, Kontinuitet uspeha učenika osnovnih škola, Beograd 1998.
 37. Dragana Pavlović-Breneselović i Tatjana Pavlovski, Interaktivna obuka, Beograd 2000.
 38. Dragana Pavlović-Breneselović i Tatjana Pavlovski, Partnerski odnosi u vaspitanju, Beograd 2000.
 39. Dragana Pavlović-Breneselović i Tatjana Pavlovski, Timski rad u vaspitnoj praksi, Beograd 2000.
 40. Dušan Savićević, Koreni i razvoj andragoških ideja, Beograd 2000.
 41. Kristinka Ovesni, Obrazovanje andragoških kadrova (Evropska iskustva), Beograd 2000.
 42. Miomir Despotović, Igra potreba – andragoške varijacije, Beograd 2000.
 43. Šefika Alibabić, Teorija organizacije obrazovanja odraslih, Beograd 2001.
 44. Dušan Savićević, Filozofski osnovi andragogije (with Zavodo za izdavanje udžbenika), 2002.
 45. Ranko Bulatović, Andragoški zapisi, Beograd 2002.
 46. Ranko Bulatović, Vrednovanje obrazovnog ponašanja odraslih, Beograd 2002.
 47. Ranko Bulatović, Dodati život godinama, Beograd 2002.
 48. Dušan Savićević, Komparativna andragogija, Beograd 2003.
 49. Dušan Savićević, Učenje i starenje, Beograd 2004.
 50. Nedeljko Trnavac, Azbučnik i tipologija poznatih školskih institucija (with PC «Dositej»), Beograd 2004.
 51. Aleksandra Pejatović, Obrazovanje i kvalitet života, Beograd 2005.
 52. Jasmina Marković and Associates, Centar za učenje u lokalnoj zajednici, Beograd 2005.
 53. Dušan Savićević, Andragoške ideje u međunarodnim okvirima, Beograd 2006.
 54. Jelena Stamatović, Programi i oblici stručnog usavršavanja nastavnika, Beograd 2006.
 55. Nataša Matović, Merenje u pedagoškim istraživanjima, Beograd 2007.
 56. Emina Hebib, Škola kao sistem, Beograd 2009.
 57. Snežana Medić and Associates, Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, Beograd 2009.
 58. Snežana Medić, Katarina Popović, Miomir Despotović, Mirjana Milanović, Functional basic education of adult, Beograd, 2009.
 59. Kristinka Ovesni, Andragoški kadrovi – profesija i profesionalizacija, Beograd, 2009.
 1. Programi predškolskog vaspitanja u svetu - Kvebek i Japan, Beograd 1996.
 2. Pol Roders, Interaktivna nastava, Beograd 2003.
 1. Zbornik radova: Pravci razvoja teorije i prakse obrazovanja odraslih, Beograd 1991.
 2. Zbornik radova, Sto godina katedre za pedagogiju 1892-1992, Beograd 1992.
 3. Zbornik radova, Jugoslovenska pedagogija druge polovine 20. veka (with Faculty of Pedagogy in Užice), Beograd 2004.
 4. Zbornik radova: Dečija prava – čija odgovornost – zbornik radova sa savetovanja o obrazovanju za dečja prava, Beograd 1996.
 5. Zbornik radova, Istraživanja u pedagogiji i andragogiji, Beograd 1997.
 6. Zbornik radova, Andragogija na početku trećeg milenijuma, Beograd 2007.
 7. Zbornik radova, Obrazovanje i učenje pretpostavke evropskih integracija, Beograd 2008.
 8. Zbornik radova: Adult Education: The Response to Global Crisis, Strengths and Challenges of the Profession, Beograd, 2010.
 1. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 1994.
 2. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 1995.
 3. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 1996.
 4. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 1997.
 5. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 1998.
 6. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 1999.
 7. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 2000.
 8. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 2001.
 9. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 2002.
 10. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 2003.
 11. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 2004.
 12. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 2005.
 13. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 2006.
 14. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 2007.
 15. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1/2, Beograd 2008.
 16. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1, Beograd 2009.
 17. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 2, Beograd 2009.
 18. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1, Beograd 2010.
 19. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 2, Beograd 2010.
 20. Andragoške studije, za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, broj 1, Beograd 2011.
↑↑↑