Запослени


др Јелена Ердељан

редовни професор
продекан за науку

 

Јелена Ердељан, запослена на Филозофском факултету Универзитета у Београду од 1991. године, је редовни професор на Одељењу за историју уметности где предаје Античку уметност, Ранохришћанску и рановизантијску уметност, Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи и Општу историју уметности средњег века, као и више предмета на мастер и докторским студијама. На мастер студијама Религија у друштву, култури и европским интеграцијама при Универзитету у Београду професор је на предмету Јудаизам.

Оснивач је и руководилац Центра за студије јеврејске уметности и културе Филозофског факултета у Београду. Предеседавајући је члан академског већа Центра за кипарске студије и члан академског већа Центра за визуелну културу Балкана Филозофског факултета у Београду.

Одликована је орденом Каваљера дел Ладино за развој и унапређење сефардских студија који додељује Ауторидад насионала дел ладино државе Израел и Моше Давид Гаон центар Бен Гурион Универзитета у Негеву.

Уредник је зборника радова са радионице „Јеврејска уметност и традиција“ (Менора). Члан је редакције часописа Зограф, Зборник радова Народног музеја у Београду, El Prezente (Moshe David Gaon Center, Ben Gurion University of the Negev) и сарадник часописа Speculum који објављује Medieval Academy of America.

Члан је Одељења за ликовне уметности Матице српске и алумни клуба Универзитета у Констанцу, Немачка.

Објавила је више студија у домаћој и страној периодици и у зборницима радова са научних скупова и четири монографске студије, међу којима и Chosen Places. Constructing New Jerusalems in Slavia Orthodoxa (Brill 2017), те велики број превода монографија, стручних и научних текстова са српског на енглески језик у земљи и иностранству. Говори, предаје, пише и преводи на више страних језика.

↑↑↑