Запослени


др Небојша Грубор

редовни професор
прoдекан за наставу


Небојша Грубор, запослен на Филозофском факултету у Београду од 1999. године, редовни је професор на Одељењу за филозофију, где предаје Естетику 1, Естетику 2, Проблеме савремене естетике (на основним студијама); историју естетике, проблеме естетике и теорију лепоте у класичној и модерној естетици (на мастер студијама) и херменеутичку естетику и дефинисање и тумачење уметничких дела (на докторским студијама).

Члан је Српског филозофског друштва и Естетичког друштва Србије. Учествовао је у организацији више националних научних скупова и имао излагања на домаћим и међународним скуповима и конференцијама. Члан је редакције часописа Theoria.

Аутор је пет научних монографија (Кант и заснивање модерне естетике. О осећају просуђивања сврховите форме лепог предмета, 2016, Од естетичке егзактности до метаестетичког скептицизма. Студије о савременој српској естетици, 2015, Лепо надахнуће и уметност подражавања. Студије о Платоновој естетици, 2012, Херменеутичка феноменологија уметности. Основни проблеми естетике полазећи од Хајдегерове филозофије, 2009, Хајдегерова филозофија уметности. Проблем заснивања, 2005), (ко) уредник једанаест тематских зборника радова (Естетска култура, 2018, Homo aestheticus, 2017, Проблем форме, 2016, Актуелност и будућност естетике, 2015, Криза уметности и нове уметничке праксе, 2014, Проблем укуса, 2013, Уметност и истина, 2009, Уметност у култури, 2008, Теорија уметничког стваралаштва, 2007, Шта је естетика?, 2006, Положај лепог у естетици, 2005) и низа научних радова из филозофије, а посебно из области естетике, феноменологије и херменеутике.

↑↑↑