Запослени


др Исидора Јарић

доцент
прoдекан за наставу


Исидора Јарић, социолошкиња, је доцент Одељења за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, на коме је дипломирала (са темом: Анализа односа полова и садржаја полних улога у социјализаторским обрасцима основношколских уџбеника из матерњег језика на територији Србије) и докторирала 2012. године (са темом: Јавни и скривени курикулуми средњошколске наставе социологије: Образовне реформе у Србији (1960-2006)). Магистрирала је на заједничком MPhil програму Централноевропског Универзитета и Open University iz Londona, на департману Gender and Culture одбранивши тезу под насловом: The Construction of Hegemonic Female Gender Roles in the Process of Societal Deconstruction: Women’s Magazine Bazar (Serbia 1979-1999). Приређивачица је зборника радова: Болоњска реформа високог школства у Србији: Проблеми, дилеме, очекивања и страхови наставног особља на Београдском универзитету (2010). Коауторка, заједно са Загорком Голубовић, књиге Култура и преображај Србије: Вредносна усмерења грађана у променама после 2000. године (2010) и ауторка књиге Јавни и скривени курикулуми (2014). Од 2012. до 2015. била је чланица редакције часописа Социолошки преглед. Мајка је четрнаестогодишњег дечака Манета, будућег кошаркаша.

↑↑↑