Запослени


др Војислав П. Јелић

редовни професор
декан


Војислав П. Јелић је редовни професор на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду од 1999. године. Осим на основним ангажован је и на мастер и докторским студијама на којима, поред Античке књижевности, држи изборне предмете из Античке и српске реторике и омилитике. Од 1998-2000. био је продекан за наставу на Филозофском факултету у Београду. На истом Факултету, у току два мандата, био је управник Одељења за класичне науке. Предавао је на Филолошком факултету у Београду, на Филозофском факултету у Новом Саду и на Филозофском факултету у Бањој Луци.

Од 1986. године учествује на пројектима Министарства просвете и науке Републике Србије. Учествовао је на многим до сада одржаним међународним и националним научним скуповима.

Књиге које је до сада објавио или приредио: Стерија и Квинтилијан, Афтоније, Прогимназмата, Античка и српска реторика, В. Јелић, Р. Радић, Живети у средњем веку (Хрестоматија средњовековних текстова I), Трагови реторике. Био је члан Уређивачког одбора за Изабрана дела Милоша Н. Ђурића, те приређивач за два тома. Приредио је и предговор саставио за фототипско издање Мразовићевог приручника за реторику Руководство к славенскому красноречију. Био је члан Уређивачког одбора и главни уредник Зборника Филозофског факултета SOBRIA EBRIETAS, посвећен Мирону Флашару (2006). Саставио је поговор за Нушићеву Реторику и приредио текст за њено ново исправљено издање (2009, 2011). Приредио и предговор написао за књигу студентских есеја под насловом Звуци матерњег језика.

Дуги низ година био је председник Друштва за античке студије Србије и члан Редакције Зборника Матице српске за класичне студије. У Матици српској сада је члан Одељења за књижевност и језик и члан Жирија за доделу Бранкове награде. Председник је Жирија за доделу награде за животно дело Доситеј Обрадовић.

↑↑↑