Вести и догађаји

18
 
Мај
 
2017
Анкета о квалитету и условима студирања на Филозофском факултету

У складу са Правилником о oбезбеђивању квалитета и самовредновању на Филозофском факултету спроводи се истраживање о квалитету и условима студирања у коме учествују сви студенти. Ваше мишљење о укупном досадашњем искуству током студија (са наставним, ненаставним особљем, условима рада и слично) нам је од великог значаја, а резултати анкете биће искоришћени у унапређењу студија.

Анкета је у потпуности анонимна и може се попунити на адреси http://gama.f.bg.ac.rs/Login/Login.aspx од 15.05. до 30.05.2017. године.↑↑↑