Вести и догађаји

Извештаји комисија
RSS
1
 
Мар
 
2021

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
01.03.2021. године
Анa Вулић

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Карактеристике личности и коришћење интернета као чиниоци ставова и доношења одлуке о каријерном напредовању у војном окружењу “ кандидата Ане Вулић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

1
 
Мар
 
2021

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
1.03.2021.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Развој разумевања симболичких процеса у каузацији емоција“ кандидата Војина Симуновића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

25
 
Феб
 
2021

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
25.02.2021.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Поклоничка путовања: антрополошко истраживање представа о манастирима Српске православне цркве код поклоника на почетку 21. века“ кандидата Биљане Анђелковић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за етнологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

18
 
Јан
 
2021

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18.01.2021. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Родни стереотипи о математичким и језичким способностима у основној школи: механизми утицаја на образовне исходе“ кандидата Иване Јакшић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

18
 
Јан
 
2021

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18.1.2021.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Филозофски аспекти проблема Максвеловог демона (Philosophical aspects of the problem of Maxwell’s demon) “ кандидата Јелене Димитријевић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за филоѕофију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

29
 
Дец
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
29.12.2021.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Византијски историчар Дука, његово дело и крај средњег века на Балкану “ кандидата Дејана Гашића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

29
 
Дец
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, 29.12.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Епиктетова етика “ кандидата Тамарe Плећаш и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за филоѕофију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

24
 
Нов
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, 24.11.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Уметност и литургијски ритуал: богослужбени предмети у српској визуелној култури 19. века“ кандидата Вука Даутовића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

24
 
Нов
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, 24.11.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Визуелни идентитет Пирота у XIX веку“ кандидата Тијане Зебић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

24
 
Нов
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
24.11.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Идентитет и искуства стигматизације трансродних особа у Србији “ кандидата Јелене Видић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
↑↑↑