Вести и догађаји

Опште вести
RSS
5
 
Јул
 
2017

Комисија за упис је након разматрања жалби кандидата на прелиминарну ранг-листу донела Одлуку, која се налази у прилогу.

На основу одлуке објављена је измењена прелиминарна ранг-листа на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Прелиминарна ранг листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna).

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније до 6. јула до 20 сати, у архиви и на портирници Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 7. јула до 20 сати.3
 
Јул
 
2017

Библиотека града Београда заједно са дародавцима др Бранком Павловић и госпођом Надом Павловић и ове године додељује Награду „Проф. др Катарина Амброзић.“

Награда се додељује студенту, који је у години која предходи години за коју се Награда додељује, завршио основне студије историје уметности на Филозофском факултету Универзитета у Београду и уписао дипломске академске студије- мастер, и који је остварио највећи број бодова према следећим критеријумима израженим у бодовима:

-просечна оцена изнад 9 на основним студијама 60 бодова);
-најстудиозније осмишљен програм стручног боравка у Паризу (20 бодова);
-резултати остварени у предходном стручном раду (учешће у стручним подухватима, сарадња на изложбама,волонтирање у стручним установама,учешће у радионицама, објављени и непубликовани за штампу прихваћени радови (20 бодова.

Моле се студенти чија се имена налазе на приложеном списку да до 17. јула 2017, секретару Одељења за историју уметности, од 10 до 13 часова, доставе у 3 (три) примерка завршне радове и документацију којом потврђују да су испунили наведене критеријуме.


2
 
Јул
 
2017

Прелиминарна ранг-листа и посебне ранг-листе за кандидате који су се пријавили на основу афирмативних мера АМ1 и АМ2, са укупним резултатом сваког кандидата (збир поена за успех у школи и поена са пријемног испита, максимум је 100 поена) објављена је на сајту Факултета, у рубрици
За будуће студенте – Прелиминарна ранг листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna).

Жалбе на прелиминарну ранг-листу могу се поднети у архиви Факултета и на портирници Факултета најкасније до 4.7.2017. до 20 часова.

Дана 5.7.2017, у поподневним часовима, а најкасније до 20.00 часова, Комисија за упис ће донети решење по жалби.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније до 6.7.2017. у 20.00 часова, у архиви Факултета и на портирници Факултета.

Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 7.7.2017. до 20.00 часова.

30
 
Јун
 
2017

Комисија за упис након разматрања извештаја комисије за жалбе донела је одлуку која се налази у прилогу.

У складу са овом одлуком објављене су нове листе са резултатима пријемног испита на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, на страни www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni (рубрика За будуће студенте, линк Бодови са пријемног испита).29
 
Јун
 
2017

Списак са бројем бодова које су кандидати стекли на пријемном испиту (максимум 60 поена, и то 30 поена на тесту знања односно писменом раду, и 30 на тесту опште информисаности) истакнут је на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, на страни http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/prijemni (рубрика За будуће студенте, линк Бодови са пријемног испита).

Кандидати који сматрају да им број бодова није тачно утврђен могу поднети жалбу на шалтерима Одсека за студентска питања и у њој морају навести на који се резултат теста жале (на ком тесту, на које конкретно питање и одговор, из ког разлога). Жалбе се подносе Одсеку за студентске послове, а уз жалбу се прилаже накнада у износу од 400 динара. Уколико је жалба основана, накнада ће кандидату бити одмах враћена. Термин за подношење жалби је 30.6.2017. од 12.00 до 13.00 сати.

Распоред сала у којима ће комисије разматрати жалбе налази се у прилогу.29
 
Јун
 
2017

Обавештавају се запослени да је склопљен уговор о пословној сарадњи са предузећем "Техноманија", који се односи на куповину њихових производа под повољним условима. Више о овоме можете сазнати у Рачуноводству.23
 
Јун
 
2017

Списак са бројем поена које кандидати имају на основу успеха у средњој школи (максимум 40 поена), израженим редоследом жеља и распоредом полагања пријемног испита, истакнут је на стаклима у приземљу Факултета и на сајту Факултета на страни http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/srednja_skola (рубрика За будуће студенте, линк Бодови из средње школе и распоред полагања пријемног испита).

Уколико сматрају да им број поена из средње школе није тачно утврђен или/и им је изражен редослед жеља погрешно уписан, кандидати могу да се жале на шалтерима у приземљу 26. јуна од 11.00 до 12.00 сати уз накнаду од 300 динара. Уколико је жалба основана, накнада ће бити враћена кандидату.22
 
Јун
 
2017

Комеморација и промоција књиге "У сећање на Светлану Књазев-Адамовић" одржаће се у понедељак 26.06.2017. у 12:00, у просторијама Српског филозофског друштва.


22
 
Јун
 
2017

У прилогу су детаљи који се односе на ERASMUS+ КОНКУРС – КОНКУРС ЗА РАЗМЕНУ У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ НА MIDDLESEX UNIVERSITY (ВЕЛИКА БРИТАНИЈА).19
 
Јун
 
2017

Пријављивање кандидата на конкурс је 21. и 22. 06. 2017. године (среда и четвртак) од 9.00 до 14.00 сати и 23. 06. 2017. године (петак) од 9.00 до 12.00 сати у следећим просторијама:

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
↑↑↑