Центар за развој каријере - Сарадници у Центру

Сарадници у Центру за развој каријере

Тренутно ангажовани сарадници у Центру за развој каријере Филозофског факултета Универзитета у Београду:

Координатор Центра за развој каријере Филозофског факултета:
• Ивана Ненин, координатор Центра

Координатори сектора Центра:
• Драгана Булајић, координаторка Каријерног сектора
• Катарина Нешић, координаторка Сектора за људске ресурсе
• Лидија Алексовски, координаторка Маркетиншког сектора
• Кристина Живковић, координаторка Едукативног сектора
• Иван Зековић, координатор Истраживачког сектора

Сарадници у Каријерном сектору:
• Јован Томашевић, сарадник у Каријерном сектору
• Ненад Скоко, сарадник у Каријерном сектору
• Ана Остојић, сарадница у Каријерном сектору
• Ана Барјактаревић, сарадница у Каријерном сектору

Сарадници у Сектору за људске ресурсе:
• Исидора Живковић, сарадница у Сектору за људске ресурсе
• Милица Шимоновић, сарадница у Сектору за људске ресурсе
• Миљана Коледин, сарадница у Сектору за људске ресурсе
• Сања Пауновић, сарадница у Сектору за људске ресурсе
• Миљана Николић, сарадница у Сектору за људске ресурсе

Сарадници у Маркетиншком сектору:
• Немања Тошић, сарадник у Маркетиншком сектору
• Адријана Ћетковић, сарадница у Маркетиншком сектору
• Марија Станковић, сарадница у Маркетиншком сектору
• Димитрије Коњевић, сарадник у Маркетиншком сектору
• Сара Дојчиновић, сарадница у Едукативном сектору
• Милица Маринковић, сарадница у Маркетиншком сектору

Сарадници у Едукативном сектору:
• Дуња Пиштевић, сарадница у Едукативном сектору
• Тијана Станковић, сарадница у Едукативном сектору
• Милица Милићевић, сарадница у Едукативном сектору
• Катарина Величковић, сарадница у Едукативном сектору
• Невена Тимотијевић, сарадница у Маркетиншком сектору

Сарадници у Истраживачком сектору:
• Наталија Марковић, сарадница у Истраживачком сектору
• Теодора Петковић, сарадница у Истраживачком сектору
• Љубица Цонић, сарадница у Истраживачком сектору
• Николина Ступар, сарадница у Истраживачком сектору

↑↑↑