Центар за развој каријере - Сарадници у Центру

Сарадници у Центру за развој каријере

Тренутно ангажовани сарадници у Центру за развој каријере Филозофског факултета Универзитета у Београду:

Координатор Центра за развој каријере Филозофског факултета:
• Кристина Миљковић, координатор Центра

Координатори сектора Центра:
• Нина Илић, координаторка Каријерног сектора
• Ивана Ненин, координаторка Сектора за људске ресурсе
• Милица Деспенић, координатор Маркетиншког сектора
• Николина Божановић, координаторка Едукативног сектора
• Александра Лазаревић, координатор Истраживачког сектора

Сарадници у Каријерном сектору:
• Вања Михаиловић, сарадница у Каријерном сектору
• Катарина Тошић, сарадница у Каријерном сектору
• Сања Пауновић, сарадница у Каријерном сектору
• Драгана Булајић, сарадница у Каријерном сектору
• Кристина Живковић, сарадница у Каријерном сектору

Сарадници у Сектору за људске ресурсе:
• Катарина Нешић, сарадница у Сектору за људске ресурсе
• Јелена Матић, сарадница у Сектору за људске ресурсе
• Исидора Живковић, сарадница у Сектору за људске ресурсе
• Милица Шимоновић, сарадница у Сектору за људске ресурсе

Сарадници у Маркетиншком сектору:
• Ђорђе Радовановић, сарадник у Маркетиншком сектору
• Миљана Коледин, сарадница у Маркетиншком сектору
• Марија Станковић, сарадница у Маркетиншком сектору
• Душан Антонијевић, сарадница у Маркетиншком сектору

Сарадници у Едукативном сектору:
• Луна Милутиновић, сарадница у Едукативном сектору
• Софија Марковић, сарадница у Едукативном сектору
• Милица Милићевић, сарадница у Едукативном сектору
• Кристина Милановић, сарадница у Едукативном сектору
• Ивана Живановић, сарадница у Едукативном сектору

Сарадници у Истраживачком сектору:
• Јелена Јашовић, сарадница у Истраживачком сектору
• Вукашин Вишковић, сарадник у Истраживачком сектору
• Иван Зековић, сарадник у Истраживачком сектору
• Љубица Цонић, сарадник у Истраживачком сектору
• Николина Ступар, сарадник у Истраживачком сектору

↑↑↑