СУФ - контакт

КОНТАКТ

Спортско удружење Филозофског факултета
Универзитет у Београду - Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, 11000 Београд

Андреја Марушић, председник СУФ-а
Tелeфон: 069 100 24 85

Вук Симоновић, потпредседник СУФ-а
Tелeфон: 065 650 85 00

 

↑↑↑