Клуб студената педагогије - чланство

Чланство

Према статуту Клуба студената педагогије, чланови удружења могу бити студенти свих година и нивоа студија педагогије Филозофског факултета у Београду, као и колеге педагози, који су својим залагањем и доприносом педагогији заслужили почасно чланство.

Редовни чланови КСП-а имају права и обавезе да:
- Учествују у раду Клуба
- Буду изабрани у управна тела и гласају на скупштини Клуба
- Буду обавештени о раду Клуба
- Својим деловањем штите углед, имовину и част Клуба

Члан се постаје добровољним приступом састанцима и активностима Клуба студената педагогије, на личну иницијативу студента у било ком тренутку током студија.

 

↑↑↑