КСЕА - чланови

ЧЛАНОВИ

Студeнт eтнoлoгиje и aнтрoпoлoгиje кojи жeли дa пoстaнe члaн КСEA, пoтрeбнo je дa пoпуни приступницу тe oргaнизaциje. Појединац постаје члан КСЕА испуњавањем и потписивањем приступнице, којом се прихватају обавезе и одговорности утврђене Статутом и другим актима донетим на основу Статута. Право на учлањење имају само студенти етнологије и антропологије.

 

↑↑↑