КСА - пројекти

ПРОЈЕКТИ
Зборник Kлуба студената археологије

Са циљем да се студенти током студија упознају са методологијом писања научног рада у археологији, као и да се ангажују на изради самосталних истраживачких радова, Клуб студената археологије ради на покретању посебног зборника истраживачких радова студената. У часопису би се објављивали искључиво самостални истраживачки радови студената археологије, али и других сродних наука и дисциплина уколико својом темом и проблематиком испуњавају одређене услове.

Промоција Одељења за археологију

У оквиру представљања студијских група Филозофског факултета Одељење за археологију и Клуб студената археологије одржаваће промотивне презентације Одељења за археологију Филозофског факултета у Београду у средњим школама на територији Републике Србије, у циљу информисања и припреме средњошколаца за одабир и упис факултета.

Учешће на конференцијама

У периоду од 22.04. до 25.04. 2010. године у Струмици у Македонији одржана је студентска конференција на тему “Jewellery as a symbol of prestige” („Накит као симбол престижа“) од стране Студентског археолошког здружениа AXIOS Филозофског факултета у Скопљу. Пет студената чланова Клуба студената археологије добили су потврду пријема и учешћа на конференцији и прилику за презентовање радова пред колегама студентима и дипломираним археолозима из Македоније, Грчке, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније, Мађарске и Пољске, који су такође били учесници и излагачи на конференцији у Струмици.

Од 24. до 27. марта 2011. године у Бохињу (Словенија) одржана је студентска археолошка конференција (STARCO). Више информација можете пронаћи на www.strgalka.si/starco.

Клуб студената археологије (КСА) тренутно ради на заједничком пројекту са Клубом студената етнологије и антропологије (КСЕА) и Клубом студената историје (КСИ): организовању конференције за све студенте Филозофског факултета у Београду која ће бити одржана у Београду 2011. године. Више информација ускоро следи.

Стручне студентске екскурзије

Како је познато да је већина студената археологије ретко у прилици да самостално обилази археолошка налазишта, локалитете и музеје на територији Србије, Клуб студената археологије планира да организује серију стручних екскурзија. Циљ ових екскурзија је упознавање са културним наслеђем на територији Србије. Посебна пажња ће бити посвећена посетама археолошких налазишта, локалитета и музеја, које могу помоћи студентима у упознавању са одређеним периодима прошлости, припреми за полагање испита, изради семинарских и дипломских радова и извршавању других наставних обавеза. Све екскурзије ће бити организоване у сарадњи са домаћинима како би студентима било омогућено стручно вођење и квалитетан образовни програм.

↑↑↑