Zaposleni


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ДС/ПС 05/4-02 бр. 1/28
05.12.2018. године

 

           

 

На основу члана 6. Пословника Изборног већа и члана 6. Пословника Наставно-научног већа Филозофског факултета

 

С А З И В А М

II РЕДОВНУ СЕДНИЦУ ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

за четвртак, 20.12.2018. године у 13,00 часова
у  амфитеатру «Георгије Острогорски»

и

II РЕДОВНУ СЕДНИЦУ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

за четвртак, 20.12.2018. године у 13,30 часова
у  амфитеатру «Георгије Острогорски»
Молим да седници обавезно присуствујете, а евентуални изостанак писмено пријавите пре почетка седнице.

Седници присуствује

 

__________________

ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

 

Проф. др Миомир Деспотовић

 

Напомена:

Молимо Вас да овај позив ради евиденције лично предате секретару Већа пре почетка седнице.

 

 

↑↑↑