Vesti i događaji

Избори у звање
RSS
27
 
Мар
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 505/2
27.03.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Драгољуб Марјановић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Византологија, са пуним радним временом.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

24
 
Мар
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 502/3
24.03.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Орсат Лигорио изабере у звање доцента за ужу научну област Класичне науке – тежиште истраживања Грчка лингвистика, са пуним радним временом.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

24
 
Мар
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 502/2
24.03.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Марко Шуица изабере у звање редовног професора за ужу научну област Историја српског народа у средњем веку са историјском географијом и старословенским језиком, са пуним радним временом.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

19
 
Мар
 
2020

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
Београд, 19.03.2020.године

О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕФилозофски факултет у Београду обавештава да ће приступно предавање кандидата др Драгољуба Марјановића за радно место наставника у звању ванредног професора за ужу научну област ВИЗАНТОЛОГИЈА бити одржано дана 27.03.2020. године са почетком од 11 часова, у складу са Упутством о одржавању предавања у ванредном стању у електронској форми од 17. марта 2020. године, предавање ће бити доступно на Skype адреси “Predavanje Viz Ikonoborstvo”, са темом предавања:"Иконоборство и царска власт”.Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила

17
 
Мар
 
2020

У складу са одлуком о организацији наставе и других облика рада на Филозофском факултету приступна предавања кандидата пријављених на конкурсе за избор у звање наставника у наредном периоду спровешће се електронским путем.17
 
Мар
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 499/2
17.03.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Марије Ђорђевић, докторa наука, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

12
 
Мар
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 473/1
12.03.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Оливер Тошковић изабере у звање доцента за ужу научну област Општа психологија

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

11
 
Мар
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 456/2
11.03.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Анђеле Гавриловић, докторa наука – историја уметности, у научно звање виши научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

10
 
Мар
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 413/2
10.03.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Кристинка Овесни изабере у звање редовног професора за ужу научну област Андрагогија, са пуним радним временом.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

5
 
Мар
 
2020

Филозофски факултет Универзитета у Београду расписује

КОНКУРС

За покретање једногодишњих научно-истраживачких пројеката Филозофског факултета. Током конкурсне године финансираће се 4 (четири) изабрана пројекта, за по 2 (два) из сваке дисциплинарне групације – друштвених и хуманистичких наука. Буџет по одобреном пројекту износи максимално 200000,00 динара. Пропозиције конкурса и обрасци биће постављени на сајту Филозофског факултета. Рок за пријављивање је 2.4.2020. године.

Проф. др Миомир Деспотовић
Декан
Филозофски факултет
Универзитет у Београду

Београд, 2.3.2020.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
↑↑↑