Centar za razvoj karijere - Organizacija rada

Организација рада Центра за развој каријере

У Центру за развој каријере Филозофског факултета оформљено је пет сектора:
- Каријерни сектор
- Сектор за људске ресурсе
- Едукативни сектор
- Маркетиншки сектор
- Истраживачки сектор

Рад Центра организује координатор Центра у сарадњи са координаторима сектора, који у договору са својим сарадницима сектора заједно доприносе остварењу циљева Центра.
Сви сарадници су похађали и завршили обуку прилагођену потребама сектора у чије функционисање су укључени.

Сараднике у Центру за развој каријере Филозофског факултета спајају следеће вредности: друштвена одговорност, посвећеност, ентузијазам, тимски дух, тежња ка стицању нових знања и размена искуства.

Каријерни сектор

Како би омогућили студентима и дипломцима свих смерова Филозофског факултета стицање практичних и професионалних вештина, сарадници у Каријерном сектору свакодневно раде на успостављању контаката са запосленима у државном, приватном и невладином сектору.

Такође, ради унапређивања своје професионалне биографије, мотивационог или пропратног писма сви заинтересовани студенти и дипломци Филозофског факултета могу да контактирају саветнике за каријерно информисање Центра.

Активности сарадника у Каријерном сектору су:
• Уговарање професионалног ангажмана за студентеи дипломце Филозофског факултета (до сада је остварена сарадња са бројним институцијама културе, образовним институцијама, установама, компанијама, као и са невладиним организацијама)
• Подршка студентима при креирању биографије, пропратног и мотивационог писма
• Каријерно информисање студената и дипломаца

Едукативни сектор

Сарадници у Центру за развој каријере Филозофског факултета, сматрају да је неформална едукација и обука од изузетне важности за развој сваког појединца на професионалном, интелектуалном и менталном пољу. Из тог разлога, сарадници у Едукативном сектору током наставне године организују различите обуке прилагођене потребама студената и дипломаца.

Сарадници у Едукативном сектору нуде могућност студентима и дипломцима да практично прођу кроз изазове које пружа запослење, као и интервју за праксу или посао.
Неке од обука које организују сарадници Едукативног сектора су:
• Како написати квалитетну биографију
• Техничке припреме за разговор са послодавцем
• Управљање временом
• Јавни наступ и вештине презентовања
• Комуникацијске вештине
• Тимски рад и лидерске вештине
• Представљање пословног аспекта своје личности на друштвеним мрежама
• Ексел

Истраживачки сектор

Задатак сарадника у Истраживачком сектору је да прикупљањем релевантних информација (путем упитника, интервјуа, анкета и других извора), препознају потребе студената и дипломаца Филозофског факултета у вези стицања практичног искуства. Након детаљне обраде података они резултате истраживања прослеђују другим секторима Центра како би унапредили рад. Сарадници у Истраживачком сектору добро познају методику истраживања и рад у СПСС програму.

Током 2016. године реализована су два истраживања помоћу којих се стекао увид у ставове студената о професионалном развоју, важности стручних пракси, као и о заступљености обавезних пракси на одељењима Факултета.

У 2017. години спроведено је истраживање ради испитивања искуства студената и дипломаца о обављаним стручним праксама, а у циљу унапређивања постојећих и будућих пракси Центра за развој каријере Филозофског факултета.

Маркетинг сектор

Сарадници у Маркетинг сектору путем креирања нових идеја континуирано раде на повећању видљивости и препознатљивости Центра и на тај начин олакшавају умрежавање студената и дипломаца Филозофског факултета са запосленима у организацијама.

Сарадници у овом сектору представљају и промовишу Центар кроз низ маркетиншких активности:
• Организовање промотивних активности
• Рад на подизању свести студената Филозофског факултета о важности стицања практичног искуства током студија
• Писање вести, саопштења, чланака и прилагођавање текстова за медијско пласирање
• Одржавање сајта и профила Центра на друштвеним мрежама
• Дизајн, припрема и употреба рекламног материјала
• Осмишљавање и креирање промо видео материјала
• Фотографисање догађаја
• Информисање студената и дипломаца о актуелним догађајима, конкурсима, студентским стипендијама, као и о тренинзима за професионално усавршавање, додатно подстичући њихову интеграцију у свет рада
У циљу повећања видљивости Центра и представљања резултата рада, у мају месецу 2016. године, традиционално, на годишњем нивоу, почео је да се обележава Рођендан Центра у оквиру манифестације: ”Дан Центра за развој каријере Филозофског факултета”.

Такође, током године сарадници Центра учествују на бројним догађајима које реализују организације са којима је остварена сарадња.

↑↑↑