Sociologija

Предавачи: др Смиљка Томановићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Драган Станојевићдоцент
Изборни курсеви у III години,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Смиљка Томановићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Драган Станојевићдоцент
Модул заједнице, Модул заједнице - изборни
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Смиљка Томановићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Драган Станојевићдоцент
Модул заједнице, Модул заједнице - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑