Sociologija

Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
Изборни курсеви у II години,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 5, 7
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 1-1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑