Sociologija

Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
Mодул I - Економска социологија,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
Модул економска, Модул економска - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
Модул економска, Модул економска - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 6, 8
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
Заједнички предмети, Изборна позиција 4
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑