Sociologija

Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
Модул 4: Настава и учење,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 5
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑