Sociologija

Предавачи: др Драган Булатовићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 1 и 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑