Sociologija

Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Модул култура, Модул култура - изборни
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 3
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 12
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на другој години
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑