Sociologija

Предавачи: др Вера Бацковићванредни професор
Mодул III - Социологија друштвених група и заједница,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Вера Бацковићванредни професор
Модул заједнице, Модул заједнице - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Вера Бацковићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Вера Бацковићванредни професор
Модул заједнице, Модул заједнице - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Вера Бацковићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни 6, 8
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑