Sociologija

Социологија масовне културе
Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
др Немања Звијердоцент
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Садржај: Један од конститутивних елемената савремених друштава је масовна култура. Настанак индустријског, и са њим, масовног друштва је услов појаве масовне културе. Курсом ће бити елаборирани следећи фаномени «културна индустрија», «индустрија свести» и конструкција масовног укуса; медијска култура; постмодерна култура; функционализација масовне културе према идеолошком интересу; демократски карактер вс. антидемократски карактер масовне културе; глобална комуникација; хомогенизација културних вредности; побуна против «вестернизације» културе (против модела познатог као «American way of life»); феномен ретрадиционализације у пољу масовне културе; облици тривијалне културе. “Употребна вредност” масовне културе.
Циљ изучавања предмета: Испитати природу и значења категорија масовне културе. Разматрање основне релације: савремено друштво – масовна култура. Разумевање природе масовне културе и начина њеног функционисања. Увид у основне теоријске концепције, као и у резултате истраживања овог феномена. Испитати карактеристике масовне културе као глобалног феномена, као и карактеристике масовне културе на посебном нивоу (посебно у Србији).
Предуслови за полагање: Пожељно је да студенти поседују одређена претходна знања из опште социолошке теорије, а из средње школе да носе неопходан фонд елементарних знања о масовној култури, савременој историји и о модерном друштву.
Облици наставе: Један семестар, 15x2 часа предавања и 15x2 часа вежби Реч је онаставном предмету који се реализује делом кроз предавања,а делом кроз семинарска вежбања, укључујући овде и презентацију апликативног матерјала. Поред тога, студенти имају непосредан увид у готово све најважније феномене масовне културе који се преко наставног плана реализују. Повремено ће се уприличити разговор, сусрет студената са ауторима значајних дела из ове области. Студенти се упућују да прате поједине занимљиве изложбе слика, филмске презентације, дискусије на трибинама у граду, итд.
Обавезе студената: Претпоставља се да студенти редовно долазе на наставу и семинарска вежбања, читају одговарајућу литературу, да прате збивања у култури и свету уметности.
Постојећи курсеви:
↑↑↑