Sociologija

Глокализација - брендирање градова и региона
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑