Sociologija

Курс:
Социјална историја - Европа и Балкан XIX и XX века
Предавачи: др Милош Ковићванредни професор
др Ана Бирешевдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Компаративна анализа неких аспеката друштвене историје Европе и Балканског полуострва у XIX и XX веку. Преглед историје политичких идеја као и државних и националних концепата елита јужнословенских народа пре и после стварања југословенске државе у контексту европских токова и утицаја; социјална и национална структура друштва; становништво; привреда; образовање; језик; култура; штампа; пропаганда...
Циљ изучавања курса: Циљ курса је стицање елементарних знања о социјалној историји Европе и Балканског полуострва у XIX и XX веку и способности уочавања медјузависности ширих европских појава и њихових рефлексија на регионалне токове
Облици наставе: Један семестар, 15 x 2 часа предавања и 15 x 2 часа вежби
Обавезе студената: Активно учешће на предавањима и вежбама, колоквијум, семинарски рад и завршни испит
Начин оцењивања рада и резултата: У завршној оцени активно учествовање на вежбама 10, семинарски рад 15, колоквијум 20 завршни испит 55 поена у израчунавању коначне оцене
План курса:

1. недеља
предавање - Формирање грађанског друштва
Формирање грађанског друштва; грађанска класа; грађанске револуције у Европи (XVII - XVIII в.); друштвени односи на Балканском полуострву у XIX веку

1. недеља
семинар - Формирање грађанског друштва - литература и дискусија

2. недеља
предавање - Просветитељство
Просветитељство; либерализам у Европи (XVIII-XIX в); рефлекс и утицаји "запада" и "истока" на политичке концепте елита јужнословенских народа

2. недеља
семинар - Просветитељство - литература и дискусија

3. недеља
предавање - Национализам
Национализам; социјализам у Европи; европски утицаји на националне концепте елита јужнословенских народа

3. недеља
семинар - Национализам - литература и дискусија

4. недеља
предавање - Индустријска револуција
Индустријска револуција, демографске промене, миграције, становништво Европе; становништво на Балкану у XIX веку (број, миграције, болести, смртност...)

4. недеља
семинар - Индустријска револуција - литература и дискусија

5. недеља
предавање - Социјализам
Социјализам у Европи и његови рефлекси на елите балканских народа

5. недеља
семинар - Социјализам - литература и дискусија

6. недеља
предавање - Становништво Европе
демографске промене, миграције; становништво на Балкану у XIX веку

6. недеља
семинар - Становништво Европе - литература и дискусија

7. недеља
предавање - Науке, језик, школе, универзитети
језик и образовање у Европи и на Балкану у XIX веку

7. недеља
семинар - Науке, језик, школе, универзитети - литература и дискусија

8. недеља
- - Колоквијум
Прва провера знања

9. недеља
предавање - Југословенска идеја и уједињење
I св. рат и Вилсонових Четрнаест тачака

9. недеља
семинар - Југословенска идеја и уједињење - литература и дискусија

10. недеља
предавање - Политичке идеје и покрети у међуратној Европи
Политичке идеје и покрети у међуратној Европи и њихов рефлекс на политичке процесе у Југославији

10. недеља
семинар - Политичке идеје и покрети у међуратној Европи - литература и дискусија

11. недеља
предавање - Социјална и национална структура
Социјална и национална структура прве југословенске државе; култура, привреда; образовање, универзитети; штампа

11. недеља
семинар - Социјална и национална структура - литература и дискусија

12. недеља
предавање - Биполарни свет
Биполарни свет; земље "народне демократије"

12. недеља
семинар - Биполарни свет - литература и дискусија

13. недеља
предавање - Друштвена структура југословенске државе после 1945. године
Друштвена структура југословенске државе после 1945. године; централизам и "републиканизам"

13. недеља
семинар - Друштвена структура југословенске државе после 1945. године

14. недеља
предавање - Штампа и пропаганда
Привредне, просветне, демографске промене; штампа и пропаганда

14. недеља
семинар - Штампа и пропаганда - литература и дискусија

15. недеља
- - Завршни испит
Завршна провера знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Тодорова, Имагинарни Балкан, Београд 1999, 45-72
Е. Хобсбаум, Доба револуција, Загреб 1987, 27-46, 62-70, 122-127, 174-186. Е. Хобсбаум, Доба капитала, Загреб 1989, 15-27, 70-90, 240-243.
Ч. Попов, Грађанска Европа, Нови Сад 1989, I - 199-202, 212-216, 308-312, 391-398, 434-443, 467-475; II - 129-134, 137-154, 206-210, 432. С. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001, 228-238. А. Митровић, Време нетрпељивих, Београд 1974, 43-63, 419
Е. Хобсбаум, Доба револуција, Загреб 1987, 27-46, 62-70, 122-127, 174-186.
Е. Хобсбаум, Доба револуција, Загреб 1987, 27-46, 62-70, 122-127, 174-186.
Е. Хобсбаум, Доба капитала, Загреб 1989, 15-27, 70-90, 240-243.
Е. Хобсбаум, Доба револуција, Загреб 1987, 27-46, 62-70, 122-127, 174-186.
Е. Хобсбаум, Доба капитала, Загреб 1989, 15-27, 70-90, 240-243.
Ч. Попов, Грађанска Европа, Нови Сад 1989, I - 199-202, 212-216, 308-312, 391-398, 434-443, 467-475; II - 129-134, 137-154, 206-210, 432
С. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001, 228-238.
А. Митровић, Време нетрпељивих, Београд 1974, 43-63, 419-454.
Е. Хобсбаум, Доба екстрема, Београд 2002, 69-78, 82-86, 298-302.
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1978, Београд 1980, 15-35, 150-161, 401-414, 585-593.
↑↑↑