Sociologija

Курс:
Политичка глобализација (осн.)
У оквиру предмета: Политичка глобализација
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: глобализација и управљање - од етатизма од полицентризма глобализација и територијална држава глобално цивилно друштво глобализација и људска права глобализација и безбедност стари и нови ратови глобализација и демократија неолиберални глобализам покрети против глобализације алтерглобализацијски покрети – светски социјални форум глобализација и еколошки покрети глобализација и процес европских интеграција политички одговори на изазове глобализације
Циљ изучавања курса: упознавање са различитим схватањем: утицаја глобализације на начин урављања и схватање суверенитета у савременом свету; критичко промишљање идеологија повезаних са глобализацијом. Анализа политичких одговора од којих зависи будућност глобализације.
Предуслови за полагање: похађање курса Социологија глобализације
Облици наставе: предавања са дискусијама; индивидуалне и групне консултације; писање есеја и семинарских радова
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Калдор, Мери. 2005. Нови и стари ратови - организовано насиље у глобализованој ери. Београд, Београдски круг
Вулетић, Владимир. 2006. Глобализација - актуелне дебате. Зрењанин
Holton, Robert. 1998. Globalization and the Nation-State. Palgrave
Валерштајн, Имануел. 2005. После либерализма. Београд. Сл. Гласник
Гиденс, Ентони. 2009. Европа у глобалном добу. Београд. Клио
Робинсон, Вилијам. 2012. Подстицање полиархије. Београд. Албатрос плус
Хобсбаум, Ерик. 2008. Глобализација, демократија и тероризам. Београд, Архипелаг
Липсет, Сејмур Мартин и Лејкин, Џејсон. 2006. Демократски век. Београд, Александрија прес
Сасен, Саскиа. Губитак контроле? - суверенитет у доба глобализације. 2006. Београд. Београдски круг.
↑↑↑