Sociologija

Курс:
Увод у социокултурну антропологију (осн.)
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс обухвата: историјски и теоријски преглед процеса конституисања антропологије, појмове: брак, породица, пол, род, израст, животни циклус, политичка организација, ритуал и религија, социјализација, мултикултуралност и интеркултуралност обрађене кроз истраживања познатих антрополога.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним појмовима и историјом и теоријом антропологије, као и са основама методолошких поступака у антрополошком истраживању.
Предуслови за полагање: Нема услова.
Облици наставе: Настава се одржава једанпут недељно у форми двочаса (15х2) и исто тако путем вежби (15х2). Величина групе за вежбе се одређује с обзиром на број уписаних (најмање две, највише четири).
План курса:

1. недеља
предавање - Знање и моћ - расизам и етноцентризам у процесу конституисања антропологије

2. недеља
предавање - Методологија антрополошких истраживања - о научном посматрању и интервјуисању

3. недеља
предавање - Биофизичка еволуција човека - однос природе и културе

4. недеља
предавање - Појам културе - различити приступи

5. недеља
предавање - Род, пол, узраст, животни циклус

6. недеља
предавање - Социјализација

7. недеља
предавање - Језик и култура

8. недеља
предавање - Мишљење и културне разлике

9. недеља
предавање - Религијски ритуали - ритуали прелаза и ритуали оснаживања

10. недеља
предавање - Институција брака и породице

11. недеља
предавање - Политичка организација

12. недеља
предавање - Антропологија у времену масовне културе

13. недеља
предавање - Мултикултуралност, интеркултуралност, постмодерност

14. недеља
- - колоквијум

15. недеља
- - писана провера - есеј
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Haviland Wiliam (2002): Cultural Anthropology, Thomson Learning Inc. (превод у електронској скрипти; - Секулић Нада (2007): О крају антропологије, ИСИ ФФ, Београд - Фабијети Уго и група аутора (2002): Увод у антропологију, КЛИО;
↑↑↑