Sociologija

Курс:
Компаративна социологија организације (мастер)
Предавачи: др Душан Мојићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Određenje predmeta i domena komparativne sociologije organizacije i osnovnih teorijsko-metodoloških orijentacija; preciziranje teorijskih i praktičnih razlika i sličnosti struktura organizacija, organizacionih kultura, rukovođenja, motivacije, sistema nagrađivanja i promena savremenih radnih organizacija u kros-nacionalnoj perspektivi.
Циљ изучавања курса: Omogućiti studentima da upoznaju savremena sociološka znanja o razlikama i sličnostima organizacija u različitim društvima, njihovim svojstvima, činiocima njihovog uobličavanja, funkcionisanja i menjanja.
Предуслови за полагање: Položen kurs iz Osnova sociologije organizacije na osnovnim studijama sociologije.
Облици наставе: Interaktivna predavanja i seminarska nastava
План курса:

1. недеља
предавање - Određenje predmeta i domena komparativne sociologije organizacije

2. недеља
предавање - Početni doprinosi u uporednom proučavanju organizacija

3. недеља
предавање - Uloga kulture u komparativnoj analizi organizacija

4. недеља
предавање - Različiti pristupi u kros-nacionalnom proučavanju organizacija

5. недеља
предавање - Komparativna analiza struktura organizacija

6. недеља
предавање - Vođstvo u uporednom kontekstu

7. недеља
предавање - Motivacija u organizacijama različitih društava

8. недеља
предавање - Komparativna analiza organizacionih kultura

9. недеља
предавање - Kros-nacionalne razlike u sistemima nagrađivanja

10. недеља
- - Kolokvijum

11. недеља
предавање - Promene organizacija u komparativnoj perspektivi

12. недеља
предавање - Osobine participativnih organizacija – uporedni okvir

13. недеља
предавање - Pojam »kulturnog šoka« i rad u organizacijama drugih kultura

14. недеља
предавање - Savremena empirijska uporedna istraživanja organizacija

15. недеља
предавање - Priprema za ispit
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bolčić S. 2003. Svet rada u transformaciji. Beograd: Plato
Castells M. 2000. Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing.
House R. J. et al. (Eds.). 2004. Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Gelfand M. J., Erez M., Aycan Z. 2007. Cross-Cultural Organizational Behavior. Annual Review of Psychology, Vol. 58, pp. 479-514.
Mojić D. 2010. Kultura i organizacije: uticaj kulturnih pretpostavki, verovanja i vrednosti na organizacione strukture, sisteme i procese. Beograd: Čigoja štampa: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta.
Lammers C. J. 1978. The Comparative Sociology of Organizations. Annual Review of Sociology, Vol. 4, pp. 485-510.
↑↑↑