Sociologija

Курс:
Општа савремена историја - кључни друштвени феномени (осн.)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Историја западно европских држава и друштава од Првог светског рата до краја хладног рата са тежиштем на процесима и појавама који су обликовали најистакнутије друштвене феномене овог периода. Праћење главних појава и процеса европске друштвене историје у времену хладног рата; од немачког питања до отварања процеса европске интеграције; Обнова западноевропске привреде и њен успон; утицаји и правци друштвених и политичких промена и њихова динамика. Посебни случајеви друштвеног развоја: Француска, Велика Британија, Западна Немачка, Италија; Од војно-одбрамбене интеграције (НАТО) до Европске заједнице. Политичке партије и неформални политички покрети; побуна 1968, детант и Европа, питање европског идентитета и одбрана од „американизације“; уједињење Немачке и његове последице.
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним процесима и појавама савремене историје западне Европе (од 1. светског рата до краја 1990.тих) и стварање код слушаоца-кандидата методолошке и фактографске основе за самостално истраживање теме из ове области.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе са претходне године студија и познавање једног страног језика
Облици наставе: Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са изворима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Европа пред Први светски рат
Европа пред Први светски рат: културни крајолик и настанак и побуна авангарде

2. недеља
предавање - Култура у рату
Култура у рату: Илузије, искуства, резултати. Од подршке рату до разочарања и отпора: Немачки и француски примери

3. недеља
предавање - Култура и пропаганда
Рат, култура и пропаганда: преплитање и разграничења

4. недеља
предавање - Европска авангарда
Ратно искуство у европској послератној авангардној култури. Критика милитаризма, национализма и империјализма.

5. недеља
предавање - Тоталитарне десне идеологија и култура
Тоталитарне десне идеологија и култура: фашизам и нацизам и њихова злоупотреба културе и уметности-два модела, два искуства

6. недеља
предавање - Култура левице
Левица (од социјалиста до комуниста) и култура у „служби радничке класе“: прихватање и одбацивање авангарде. Совјетски, француски и немачки случај

7. недеља
предавање - Центри и утицаји: Париз, Берлин, Праг, Москва

8. недеља
предавање - Други светски рат и разарање европске културе

9. недеља
предавање - Искуства рата: друштво и култура
Искуства рата и култура: холокауст, Хирошима: симболи и проблеми тумачења

10. недеља
предавање - Сеоба европске авнгарде
Сеоба европске авнгарде: Њујорк као средиште европске авангарде

11. недеља
предавање - Култура и друштво у време хладног рата
Култура и друштво у време хладног рата. Два модела.

12. недеља
предавање - Друштво благостања и друштво незадовољства

13. недеља
предавање - Друштво и култура "реалсоцијализма"
Званично и недозвољено: од културе као пропаганде до паралалене културе у земљама „реалног социјализма“. Лажни сјај и сивило стварности.

14. недеља
предавање - Освајање простора слободе: дисиденти, побуњеници, конформисти

15. недеља
предавање - Крај хладног рата: крај једног друштвеног модела
Крај хладног рата: крај културе хладног рата?
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
C. F. Ware, Dvadeseto stoljeće 1-4, Zagreb 1969.
Општа допунска литература
Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991
Шмале, Волфганг, Историја европске идеје, Београд, 2002
Андреј Митровић, Ангажовано и лепо, Београд 1983.
Михаел Гелер, Александар Некрич, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза, Подгорица 2000.
Ерик Хобсбаум, Доба екстрема, Београд 2002
Mos, L. D., Istorija rasizma u Evropi, Beograd, 2005.
Kuljić, Todor, Fašizam. Sociološko-istorijska studija, Beograd 1988
Janson, Istorija umetnosti (više izdanja)
D. Borstin, Amerikanci. Demokratstvo iskutsvo, Beograd 2005.
↑↑↑