Sociologija

Курс:
Глокализација - брендирање градова и региона (мастер)
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Teorijsko razmatranje značaja gradova kao subnacionalnih centara društvene moći u periodu savremene globalizacije. Definišu se proaktivne promocije lokalnog ekonomskog razvoja, problematizuje se saradnja lokalne vlasti sa drugim agentima privatnog sektora (javno-privatna partnerstva), kao i angažovanje »van ekonomskih« faktora (obrazovanje, nauka, zdravsto). Akcenat je na značaju koji dobija kultura (industrija kulture i ekonomija simbola) u strategijama reklamiranja (brendiranja) gradova i urbanih regiona (šta se brednira, na koji način, zašto). Posebna pažnja data je socijalnim posledicama analiziranih startegija (promena socijalne mape urbanih prostora). Praktični deo kursa odnosi se na razmatranje konkretnih strategija brendiranja gradova, sa težnjom da se uoče razlike između pristupa slabe i jake konkurentnosti, kao i značaja mrežnog povezivanja gradova u afirmaciji komparativnih prednosti. Sve teme problematizuju se iz iskustva gradova postsosijalističkih zemalja u poređenju sa gradovima razvijenog sveta i zemalja u razvoju.
Циљ изучавања курса: Pružanje teorijskih, metodoloških i praktičkih saznanja za kritičko razmatraje strategija razvoja gradova i regionalnih celina u kontekstu (post)inudstrijske i postsocijalističke transformacije, globalne ekonomije, političke decentralizacije, (post)moderne kulture.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohadjanje ovog kursa potrebno je poznavanje opšte sociološke teorije, a poželjna je upoznatost studenata sa istraživanjima iz oblasti urbanih studije (urbane kulture, ekonomije i politike).
Облици наставе: Nastava se izvodi kroz predavanja, radionice, vežbe
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Mina Petrović, Transformacija gradova – depolitizacija urbanog pitanja, Beograd: ISI FF, 2008. (u štampi)
Vujović, S. I M. Petrović (2005) Urbana sociologija, ZUNS, Beograd.
Општа допунска литература
Swyngeduw, E. (1997) Neither Global Nor Local, Globalization and Politics of Scale, In: Cox, K. (ed), Spaces of Globalization: Reaserting the Power of the Local, Guilford Press, New York, pp. 137-166.
Miles, M (2007) Cities and Cultures, Routledge.
Buck, N. & I. Gordon (2005) Cities in the New Conventional Wisdom, In: Buck, N. et al (eds) (2005) Changing Cities, Rethinking Urban Competitivness, Cohesion and Governance, Palgrave, Macmillan, pp. 1-24.
Stanilov, K. (ed) 2007 The Post-Socialist City, Springer
UN Habitat publikacije
Urbanaudit baza podataka o gradovima
Programski ciljevi različitih asocijacija gradova, Programi urbane rekonstrukcije Beograda (Zavod za urbanizam )
↑↑↑