Sociologija

Курс:
Општа социологија (докт.)
У оквиру предмета: Општа социологија
Предавачи: др Младен Лазићредовни професор у пензији
др Владимир Вулетићредовни професор
др Слободан Антонићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: На курсу ће се развијати критичка анализа темељних социолошких појмова и њиховог коришћења у друштвеним истраживањима. Посебна пажња посветиће се појмовима који се односе на проучавање друштвених поредака и друштвених промена.Тежиште рада биће на проучавањима савремених друштава, а посебно друштва у Србији. Подстицаће се интердисциплинарна (социолошка, историјска, економска, социјално-психолошка итд.) и компаративна проучавања.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти овладају способношћу самосталног коришћења основног појмовно-аналитичког апарата за анализу савременог друштва и друштвених промена, посебно у Србији и њеном непосредном окружењу, као и процеса укључивања Србије у актуелне светско-историјске промене.
Предуслови за полагање: Завршене мастер студије друштвених или сродних наука, или магистериј на једном од факултета друштвених наука, или на сродном факултету.
Облици наставе: Предавања, семинари, округли столови, и сл.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лазић, М. 2005. Промене и отпори. Београд: Филип Вишњић
Lazic, M. and S. Cvejic. 2007. Class and values in post-socialist transformation in Serbia. International Journal of Sociology. Vol. 37, No.3.
Општа допунска литература
Перовић, Л. ур. Србија у модернизацијским процесима XX века, Београд: Институт за новију историју Србије
Секулић, Д. 2004. Сукоби и толеранција: о друштвеној увјетованости национализма и демокрације. Загреб: Наклада Јесенски и Турк
Ћирковић, С. 2004. Срби међу европским народима. Београд: Еквилибријум
Chirot, D. ed. 1991. The Origins of Backwardness in Eastern Europe. Berkeley and Los Angeles: University of California Press
Чалић, М. Ж. 2004. Социјална историја Србије 1815-1941. Београд: Клио
Беренд. И. 2001. Централна и Источна Европа, 1944-1993. Подгорица: ЦИД
Вудворд, С. 1997. Балканска трагедија. Београд: Филип Вишњић
Драговић-Сосо, Ј. 2004. „Спасиоци нације“. Интелектуална опозиција Србије и оживљавање национализма. Београд: Фабрика књига
↑↑↑