Sociologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Беренд. И. 2001. Централна и Источна Европа, 1944-1993. Подгорица: ЦИД
Вудворд, С. 1997. Балканска трагедија. Београд: Филип Вишњић
Драговић-Сосо, Ј. 2004. „Спасиоци нације“. Интелектуална опозиција Србије и оживљавање национализма. Београд: Фабрика књига
Лазић, М. 2005. Промене и отпори. Београд: Филип Вишњић
Lazic, M. and S. Cvejic. 2007. Class and values in post-socialist transformation in Serbia. International Journal of Sociology (forth.)
Перовић, Л. ур. Србија у модернизацијским процесима XX века, Београд: Институт за новију историју Србије
Секулић, Д. 2004. Сукоби и толеранција: о друштвеној увјетованости национализма и демокрације. Загреб: Наклада Јесенски и Турк
Ћирковић, С. 2004. Срби међу европским народима. Београд: Еквилибријум
Chirot, D. ed. 1991. The Origins of Backwardness in Eastern Europe. Berkeley and Los Angeles: University of California Press
Чалић, М. Ж. 2004. Социјална историја Србије 1815-1941. Београд: Клио
↑↑↑