Sociologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Политичка и идеолошка употреба националног мита
Идеолошка употреба националног мита је нововековни феномен. Бурни и преломни периоди конституисања модерних европских, потом и других држава, обележени су повратком народном миту као пра-слици, која се сматра конститутивном у формирању нације. Повратак миту је идеолошки налог нових класа и њихово идеолошко, културно и политичко упориште. У том процесу долази до инструментализације (прераде) мита. Скоро да у новијој историји нема случаја а да у кризним, превратничким периодима елите нису посезале за инструменталном вредношћу митских представа. У оквиру овог курса нарочита пажња ће бити посвећена процесу инструментализације српског националног мита у постбољшевичком периоду. Распад Југославије је праћен (и идеолошки образлаган) употребом националног мита и у Србији и у другим републикама. Са једне стране, национални мит је постао идеологијом у идеолошки празном простору (пад комунистичке идеологије), са друге, пак, у процесу ретрадиционализације у култури митским представама се придаје фундаментални значај. Коначно, инструментализација мита је подразумевала и моблизацијску и интеграцијску функцију у сукобу са другим национализмима на подручју бивше југославије. Инструментализација мита подразумева и актере процеса – од културног и политичког подсистема, образовања, па до медија.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ђокица Јовановић, Јасмина Петровић, Саша Мадић, Пародија трагичног, Кич као конституенс политичке и културне идеологије. Истраживање доминантних политичких ставова и културних преференција у Србији. (1999-2001), Филозофски факултет, Косовска Митровица, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, Истраживачко-аналитички центар, Ниш, 2002.
Милан Матић, Мит (политички), у: Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
Српска страна рата: Траума и катарза у историјском памћењу, (приредио: Небојша Попов), Република, Београд, 1996.
Миодраг Поповић, Видовдан и часни крст, XX век, Београд, 1998.
Измишљање традиције, уредили: Ерик Хобсбаум, Теренс Рејнџер, XX век, Београд, 2002.
Општа допунска литература
Корнелијус Касторијадис, Успон безначајности, Градац, Чачак, 1999.
Лех Мруз, Мит и митско мишљење, Култура, 33-34/1976.
Мирча Елијаде, Митови и историја, у: Мит, традиција, савременост. У: Дело, Београд, 1972.
Оливера Милосављевић, Радмила Радић, Обрад Савић, Српска елита, Хелсиншки одбор за људска права, Београд, 2001.
Раул Жирарде, Политички митови имитологије, XX век, Београд, 2000.
Цветан Тодоров, Ми и други, XX век, Београд, 1994.
Душан Бандић, Царство земаљско и царство небеско, XX век, Београд, 1997.
Иван Чоловић, Митска Србија и коментари, Дијалог, пилот број, јесен-зима, 1995.
↑↑↑