Sociologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни + продужени)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 03. до 11.09. 2018.
  • уплата најкасније до: 09.09. 2018.
  • провера услова и приговори: 12.09. 2018.
  • испити: од 17.09. до 26.09. 2018.

Одлука о продужењу испитног рока

  • папирна пријава испита: до 27.09.2018. (до 12:00 или до 14:00 у зависности од радног времена секретара одељења)
  • жута пријава за прво и друго пријављивање испита
  • розе пријава за треће и свако наредно пријављивање испита
  • испити ће се одржавати: од 26. до 30.09.2018.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
24.09. у 10:00, 310 29.09. у 11:00, 310

Класичне социолошке теорије
24.09. у 10:00, 310 29.09. у 11:00, 310

Општа историја XIX и XX века
25.09. у 10:00 510

Социјална демографија
29.09. у 13:00  10:30, 105 308

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
26.09. у 10:00, 310 27.09. 10:00-12:00 и 17:00-21:00

Увод у социокултурну антропологију
21.09. у 16:00, 310 30.09. у 12:00, к 364

Увод у социологију 1
24.09. у 10:00, 313  26.09. у 10:00, 301 26.09. у 08:00, к 379

Увод у социологију 2
18.09. у 14:00, к 366 27.09. у 11:00, к 366

Социјална психологија
20.09. у 11:00 АмфII ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
29.09. у 13:00  17.09. у 12:00, 105 308

Историја економске мисли
25.09. у 10:00 301

Методологија социолошких истраживања I
27.09. у 15:00 к 370

Основи економије
24.09. у 10:00 301

Основи економије I и Основи економије II
25.09. у 10:00 301

САД – држава и друштво
25.09. у 10:00 510

Савремене социолошке теорије

Социологија глобализације
24.09. у 10:00, 313  26.09. у 10:00, 301 26.09. у 08:00, к 379

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
18.09. у 09:00 к 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет
24.09. у 10:00, к 351 27.09. у 16:00, к 351

Социологија културе
20.09. у 13:00, 308 27.09. у 15:00, 301

Социологија образовања (андрагози)
17.09. у 10:00 313

Социјална патологија-увод (програм 2003. до и 2005)
18.09. у 09:00 к 351

Социологија религије
17.09. у 11:00, 301 27.09. у 10:00, к 380

Социологија свакодневног живота
21.09. у 11:00 313

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
27.09. у 09:00 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
26.09. у 16:00 k 381

Теорије моћи (Моћ - по старом)
17.09. у 17:00 308

Традиционално и модерно у култури
26.09. у 16:00, к 364 30.09. у 11:00, к 364

Увод у социологију образовања
17.09. у 11:00 313III ГОДИНА
Антропологија рата
26.09. у 16:00, к 364 30.09. у 11:00, к 364

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
18.09. у 09:00 к 351

Глобализација културе
24.09. у 10:00, 313  26.09. у 10:00, 301 26.09. у 08:00, к 379

Култура касног капитализма
21.09. у 11:00 301

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
27.09. у 15:00 к 370

Методологија социолошких истраживања II
27.09. у 15:00 к 370

Основе социологије рада
17.09. у 10:00, 308 30.09. у 10:00, к 383

Политичка глобализација
24.09. у 10:00, 313  26.09. у 10:00, 301 26.09. у 08:00, к 379

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
26.09. у 16:00, к 364 30.09. у 11:00, к 364

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
20.09. у 11:00, 301 26.09. у 13:00, к 367

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
18.09. у 10:00 к 351

Социологија менталних поремећаја
24.09. у 12:00, к 351 27.09. у 15:00, к 351

Социјална патологија
18.09. у 10:00 к 351

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање/анализа)
27.09. у 09:00 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
25.09. у 09:00, 308 26.09. у 09:00, к 379Модул Економска социологија
Економска глобализација
24.09. у 10:00, 313  26.09. у 10:00, 301 26.09. у 08:00, к 379

Економска транзиција
25.09. у 10:00 301

Основи економске социологије
18.09. у 10:00 к 367

Основи социологије организације
20.09. у 10:00, 313 30.09. у 10:00, к 383

Примењена економска социологија
18.09. у 10:00 к 367

Савремене економске миграције
17.09. у 14:00 к 369Модул Социологија културе
Историја џеза
25.09. у 10:00 510

Језик и друштво: увод у социолингвистику
21.09. у 15:00 313

Култура и друштвене разлике

Полност и култура
18.09. у 11:00 к 364

Постмодернизам и савремена антропологија
26.09. у 16:00, к 364 30.09. у 11:00, к 364

Род и култура
18.09. у 11:00 к 364

Социологија масовне културе
20.09. у 13:00, 308 27.09. у 15:00, 301

Увод у социологију музике
24.09. у 10:00, 310 27.09. у 11:30, к 368

Увод у светске религије
17.09. у 11:00 301IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
25.09. у 09:00, 308 26.09. у 09:00, к 379

Методика наставе социологије
18.09. у 10:00 к 364

Социологија насеља - социологија града
19.09. у 11:00, 313 26.09. у 11:00, к 367

Социологија политике
26.09. у 12:00, 310  25.09. у 12:00, 313 27.09. у 00:01, 310

Социологија породице
26.09. у 11:00, ИСИ 27.09. у 15:00, k 362

Увод у социологију образовања
17.09. у 11:00 313Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
19.09. у 11:00, 313 26.09. у 11:00, к 367

Изазови савремене породице
25.09. у 11:00, ИСИ 27.09. у 15:00, к 362

Социологија детињства
25.09. у 11:00, ИСИ 27.09. у 15:00, к 362

Социологија окружења
19.09. у 11:00, 313 26.09. у 11:00, к 367

Социологиjа омладине
25.09. у 11:00, ИСИ 27.09. у 15:00, к 362Модул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
26.09. у 12:00, 310  25.09. у 12:00, 313 27.09. у 00:01, 310

Историјска социологија
26.09. у 16:00 k 381

Превладавање прошлости
26.09. у 12:00, 310  25.09. у 12:00, 313 27.09. у 00:01, 310

Социологија етничких група и нација
26.09. у 12:00, 310  25.09. у 12:00, 313 27.09. у 00:01, 310

Социологија избора
26.09. у 16:00 k 381МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
21.09. у 15:00 313

Методологија социолошких истраживања
19.09. у 14:00 103ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
20.09. у 14:00 к 370
↑↑↑