Sociologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 05.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 06.09. 2020.
  • испити: од 07.09. до 19.09. 2020.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
11.9. 10:00 сала 310

Класичне социолошке теорије
11.9. 10:00 сала 310

Општа историја XIX и XX века
7.9. 9:00 сала 101

Социјална демографија
7.9. 10:00 Амф.

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
10.9. 11:30 сала 310

Увод у социокултурну антропологију
9.9. 15:00 сала 308

Увод у социологију 1
11.9. 8:00 сала 308

Увод у социологију 2
7.9. 15:00 сала 310

Социјална психологија
17.9. 8:00 Амф. и сала 101II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
7.9. 10:00 Амф.

Историја економске мисли
11.9. 9:00 сала 301

Методологија социолошких истраживања I
7.9. 16:00 сала 101

Основи економије
11.9. 9:00 сала 301

Основи економије I и Основи економије II
10.9. 9:00 сала 308

Савремене социолошке теорије
12.9. 11:00 сала 310

Социологија глобализације
11.9. 8:00 сала 308

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
8.9. 13:00 сала 104

Социологија друштвених девијација-криминалитет
7.9. 14:00 сале 301 и 309

Социологија културе
10.9. 15:30 сала 101

Социологија образовања (андрагози)
7.9. 10:00 сала 310

Социологија религије
9.9. 10:00 сала 308

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
11.9. 15:30 сала 101

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
12.9. 14:00 сала 103

Увод у социологију образовања
7.9. 11:00 сала 310

Увод у студије глобализације
11.9. 8:00 сала 308III ГОДИНА
Антропологија рата
9.9. 17:00 сала 308

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
9.9. 13:00 сала 104

Глобализација културе
7.9. 8:00 сала 310

Култура касног капитализма
10.9. 15:00 сала 313

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
7.9. 18:00 сала 101

Методологија социолошких истраживања II
7.9. 18:00 сала 101

Основе социологије рада
7.9. 9:00 сала 308

Политичка глобализација
11.9. 8:00 сала 308

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
9.9. 17:00 сала 308

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
7.9. 13:30 прва група 13:30 друга група Амф.

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
8.9. 12:00 сала 104

Социологија менталних поремећаја
7.9. 10:00 сале 301 и 309

Социјална патологија
8.9. 12:00 сала 104

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање/анализа)
11.9. 15:30 сала 101

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
8.9. 15:30 сала 101Модул Економска социологија
Економска глобализација
11.9. 8:00 сала 308

Економска транзиција
11.9. 9:00 сала 301

Основи економске социологије
7.9. 9:00 сала 308

Основи социологије организације
8.9. 8:00 сала 104Модул Социологија културе
Историја џеза
7.9. 9:00 сала 101

Језик и друштво: увод у социолингвистику (за старе генерације)
8.9. 17:00 сала 308

Култура и друштвене разлике
8.9. 17:00 сала 308

Полност и култура
8.9. 11:00 сала 301

Социологија масовне културе
10.9. 15:30 сала 101

Увод у светске религије
9.9. 10:00 сала 308IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
9.9. 15:30 сала 101

Методика наставе социологије
8.9. 10:00 сала 301

Социологија насеља - социологија града
8.9. 15:30 сала 103

Социологија политике
11.9. 12:00 сала 308

Социологија породице
9.9. 10:00 сала 310Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
7.9. 13:30 Амф.

Изазови савремене породице
8.9. 12:00 сала 308

Социологија детињства
8.9. 10:00 сала 308

Социологија окружења
7.9. 13:30 Амф.

Социологиjа омладине
8.9. 10:00 сала 308

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
12.9. 11:30 сала 312Модул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
11.9. 12:00 сала 308

Историјска социологија
12.9. 14:00 сала 103

Превладавање прошлости
11.9. 12:00 сала 308

Социологија етничких група и нација
11.9. 12:00 сала 308

Социологија избора
12.9. 14:00 сала 103МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
8.9. 17:00 сала 308

Методологија социолошких истраживања
7.9. 18:00 сала 101ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
10.9. 14:00 к 370
↑↑↑