Sociologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04. до 16.07. 2019.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2019.
  • провера услова и приговори: 17.07. 2019.
  • испити: од 26.08. до 04.09. 2019.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
26.08. 10:00 сала 105

Класичне социолошке теорије
26.08. 10:00 сала 105

Општа историја XIX и XX века
27.08. 10:00 сала 510

Основи филозофије и методологије науке
27.08. 10:00 сала 312

Социјална демографија
02.09. 11:00 сала 310

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
03.09. 11:00 сала 301

Увод у социокултурну антропологију
29.08. 16:00 k 364

Увод у социологију 1
26.08. 08:00 сала 310

Увод у социологију 2
28.08. 10:00 k 366

Социјална психологија
02.09. 14:00 Амф.II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
02.09. 11:00 сала 310

Историја економске мисли
04.09. 09:00 сала 308

Методологија социолошких истраживања I
28.08. 14:00 сала 101

Основи економије
04.09. 09:00 сала 308

Основи економије I и Основи економије II
03.09. 09:00 сала 310

Савремене социолошке теорије
27.08. 10:30 сала 301

Социјална и просторна искљученост
02.09. 10:30 ИСИ ФФ

Социологија глобализације
26.08. 08:00 сала 310

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
03.09. 12:00 k 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет
04.09. 13:00 k 351

Социологија културе
29.08. 11:00 сала 310

Социологија образовања
27.08. 10:00 k 364

Социологија религије
02.09. 11:00 сала 301

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
28.08. 12:00 сала 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
31.08. 16:00 сала 103

Теорије моћи (Моћ - по старом)
31.08. 16:00 сала 103

Традиционално и модерно у култури
30.08. 16:00 k 364

Увод у социологију образовања
27.08. 11:00 k 364

Увод у студије глобализације
26.08. 08:00 сала 310III ГОДИНА
Антропологија рата
30.08. 16:00 k 364

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
03.09. 12:00 k 351

Глобализација културе
26.08. 08:00 сала 310

Култура касног капитализма
29.08. 15:00 сала 313

Методологија социолошких истраживања (стари програми)
28.08. 14:00 сала 101

Методологија социолошких истраживања II
28.08. 14:00 сала 101

Основе социологије рада
04.09. 10:00 сала 310

Политичка глобализација
26.08. 08:00 сала 310

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
30.08. 16:00 k 364

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
03.09. 10:30 ИСИ ФФ

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
03.09. 11:00 k 351

Социологија менталних поремећаја
04.09. 10:00 k 351

Социјална патологија
03.09. 12:00 k 351

Социјална и резиденцијална сегрегација
02.09. 10:30 ИСИ ФФ

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање/анализа)
28.08. 12:00 сала 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
27.08. 09:00 сала 310Модул Економска социологија
Економска глобализација
26.08. 08:00 сала 310

Економска транзиција
04.09. 09:00 сала 308

Основи економске социологије
04.09. 10:00 сала 310

Основи социологије организације
29.08. 13:00 сала 310

Савремене економске миграције
02.09. 14:00 k 369Модул Социологија културе
Историја џеза
27.08. 10:00 сала 510

Језик и друштво: увод у социолингвистику
27.08. 16:30 ИСИ ФФ

Култура и друштвене разлике
27.08. 16:30 ИСИ ФФ

Полност и култура
28.08. 11:00 k 364

Постмодернизам и савремена антропологија
30.08. 16:00 k 364

Род и култура
28.08. 11:00 k 364

Социологија масовне културе
29.08. 11:00 сала 310

Увод у социологију музике
26.08. 10:00 сала 105

Увод у светске религије
02.09. 11:00 сала 301IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
27.08. 09:00 сала 310

Социологија насеља - социологија града
02.09. 10:30 ИСИ ФФ

Социологија политике
03.09. 13:00 сала 310

Социологија породице
04.09. 12:00 ИСИ ФФ

Методика наставе социологије
28.08. 10:00 k 364Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
27.08. 12:00 сала 309

Глобализација и постмодерни град
02.09. 10:30 ИСИ ФФ

Изазови савремене породице
04.09. 10:00 ИСИ ФФ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
02.09. 10:30 ИСИ ФФ

Социологија детињства
04.09. 10:00 ИСИ ФФ

Социологија окружења
02.09. 10:30 ИСИ ФФ

Социологија омладине
04.09. 10:00 ИСИ ФФМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
03.09 13:00 сала 310

Историјска социологија
31.08. 16:00 сала 103

Превладавање прошлости
03.09 13:00 сала 310

Социологија етничких група и нација
03.09 13:00 сала 310

Социологија избора
31.08. 16:00 сала 103МАСТЕР СТУДИЈЕ
Информационо-комуникационо техниологије и друштвене мреже
04.09. 10:00 к 378

Кључни проблеми социолошке теорије
27.08. 16:30 ИСИ ФФ

Методологија социолошких истраживања
28.08. 14:00 сала 101ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
05.09. 14:00 k 370
↑↑↑