Sociologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 30.01. 2019.
  • уплата најкасније до: 25.01.2019.
  • провера услова и приговори: 31.01.2019.
  • испити: од 04. до 12.02.2019.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
09.02. 10:00 сала 308

Класичне социолошке теорије
09.02. 10:00 сала 308

Општа историја XIX и XX века
05.02. 10:00 сала 105

Основи филозофије и методологије науке
06.02. 10:00 сала 103

Социјална демографија
11.02. 13:00 к 369

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
07.02. 11:00 сала 301

Увод у социокултурну антропологију
11.02. 14:00 k 364

Увод у социологију 1
08.02. 10:00 сала 104

Увод у социологију 2 (и Увод у социологију по старом)
08.02. 10:00 сала 104

Социјална психологија
04.02. 15:00 Амф.II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
11.02. 13:00 к 369

Глобализација културе
08.02. 10:00 сала 104

Историја економске мисли
04.02. 10:00 сала 310

Методологија социолошких истраживања I
08.02. 15:00 сала 101

Основи економије
04.02. 10:00 сала 310

Основи економије 1 и 2
05.02. 10:00 сала 308

Политичка глобализација
08.02. 09:00 сала 104

Савремене социолошке теорије
06.02. 10:30 сала 310

Социјална и просторна искљученост
12.02. 11:00 сала 312

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
05.02. 12:00 к 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Драгишић-Лабаш)
07.02. 10:00 к 351

Социологија глобализације
08.02. 09:00 сала 104

Социологија културе
07.02. 13:00 сала 308

Социологија образовања (андрагози)
04.02. 10:00 k 364

Социјална патологија-увод (програм 2003. до и 2005)
05.02. 12:00 к 351

Социологија религије (за студенте који полажу писмено)
04.02. 13:00 сала 308

Социологија религије (за студенте који полажу усмено)
04.02. 11:00 k 380

Социологија свакодневног живота
06.02. 10:30 сала 310

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
07.02. 10:00 сала 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
07.02. 16:00 сала 310

Теорије моћи (Моћ - по старом)
07.02. 16:00 сала 310

Традиционално и модерно у култури
11.02. 14:00 k 364

Увод у студије глобализације
04.02. 10:00 сала 104III ГОДИНА
Друштвене девијације и облици девијантног понашања
05.02. 12:00 к 351

Методологија социолошких истраживања
08.02. 15:00 сала 101

Методологија социолошких истраживања II
08.02. 15:00 сала 101

Основе социологије рада
06.02. 10:00 сала 308

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
11.02. 14:00 k 364

Социологија руралног развоја
12.02. 11:00 сала 312

Социологија омладине
05.02. 11:00 С3-Соц

Социокултурна антропологија (програми до 2002)
11.02. 14:00 k 364

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
05.02. 11:00 к 351

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Лабаш
07.02. 15:00 к 351

Социјална патологија (до 2002)
05.02. 12:00 к 351

Социјална и резиденцијална сегрегација
12.02. 11:00 сала 312

Статистика у друштвеним истраживањима (анализа)
07.02. 10:00 сала 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
05.02. 09:00 сала 101Модул Економска социологија
Економска глобализација
08.02. 09:00 сала 104

Економска транзиција
04.02. 10:00 сала 310

Основи економске социологије
06.02. 10:00 сала 308

Основи социологије организације
05.02. 11:30 сала 310Модул Социологија културе
Култура и друштвене разлике
05.02. 17:00 сала 310

Историја џеза
05.02. 09:30 сала 105

Језик и друштво: увод у социолингвистику
05.02. 17:00 сала 310

Полност и култура
05.02. 11:00 k 364

Социологија масовне културе
07.02. 13:00 сала 308

Увод у социологију музике
09.02. 10:00 сала 308

Увод у светске религије
04.02. 11:00 k 380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
05.02. 09:00 сала 101

Облици критике социјализма
04.02. 19:00 k 370

Социологија насеља - социологија града
11.02. 11:00 сала 312

Социологија политике
12.02. 12:00 сала 310

Социологија породице
12.02. 11:00 С3-Соц

Методика наставе социологије
05.02. 10:00 k 364

Увод у социологију образовања
04.02. 11:00 k 364Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
12.02. 11:00 сала 312

Глобализација и постмодерни град
12.02. 11:00 сала 312

Изазови савремене породице
05.02. 11:00 С3-Соц

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
12.02. 11:00 сала312

Социологија детињства
05.02. 11:00 С3-Соц

Социологија омладине
05.02. 11:00 С3-Соц

Социологија окружења
12.02. 11:00 сала 312Модул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
12.02. 12:00 сала 310

Историјска социологија
07.02. 16:00 сала 310

Превладавање прошлости
12.02. 12:00 сала 310

Социологија етничких група и нација
12.02. 12:00 сала 310

Социологија избора
07.02. 16:00 сала 310МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
05.02. 17:00 сала 310

Методологија социолошких истраживања
08.02. 15:00 сала 101

Социолошка теорија и метод - проф. Владимир Вулетић
08.02. 10:00 сала 104ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Историја социолошких теорија
09.02. 10:00 сала 308

Методе истраживања друштвених појава
04.02. 13:00 k 370
↑↑↑